Dåp
Dåp

Dåp er først og fremst å bli tatt imot som Guds barn. Gud elsker oss så høyt at han vil gi oss muligheten til å leve i fellesskap med Ham.

Hva er dåp?

Bibelen forteller at dåpsvannet renser oss, vi får "drukne" det gamle mennesket og stå opp igjen med Jesus - fordi han døde for å sone syndene våre. Og han vant over døden og ondskapen da han sto opp igjen.

"For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv" (Joh.3,16). 

Når vi sier at man blir Guds barn i dåpen, handler det også om at Gud omslutter den døpte med sin omsorg og alltid vil være med han/henne. Det står i Bibelen at Den Hellige Ånd tar bolig i oss når vi blir døpt. Det betyr at Gud er med oss i alt som skjer gjennom hele livet.

 

Slik går du frem for å bestille dåp:

Ta kontakt med Søgne menighetskontor på tlf: 38055710 for å avtale dåp og dåpssamtale. Dersom du ønsker dåp i en annen menighet, tar du først direkte kontakt med menighetskontoret der og avtaler dato og kirke. Deretter tar du kontakt med oss. Dåpssamtale og papirer ordnes i den menigheten der dere bor. I dåpssamtalen går presten gjennom alt det praktiske som dere trenger å vite, og snakker med dere om hva dere tenker om å døpe barna deres. Til samtalen tar dere med fødselsattest fra Folkeregisteret + faddernes navn, adresse og fødselsår.

Dåp er i utgangspunktet en offentlig handling og skal skje i en gudstjeneste. Vi kan gjøre unntak fra denne regelen ved spesielle behov. Det kan for eksempel være helsemessige årsaker til at barnet eller noen i familien ikke kan være med på en vanlig gudstjeneste. Dersom dere ønsker dåp utenom vanlig gudstjeneste, har dere en samtale med presten og finner ut av det.

Faddere

Den som døpes må ha 2-6 faddere. Fadderne må ha fylt 15 år. Minst to må være til stede ved dåpshandlingen i kirka. Fadderne er vitner om at barnet er døpt og blir sammen med foreldrene utfordret til å bidra til at barnet kan få vokse og leve i den kristne troen.  

Trosopplæring

Som oppfølging av dåpen har Søgne menighet gode tilbud til barn og unge, med søndagsskoler, barnegrupper, speidere, yngres, ungdomsforening og kor av ymse slag.

I tillegg får alle medlemmer av Søgne menighet mellom 0 og 18 år årlige invitasjoner til samlinger med trosopplæring i kirka. Disse samlingene er skreddersydd for de ulike aldersgruppene og inneholder en god blanding av lek og læring. Mer informasjon om menighetens trosopplæring og aktiviteter for barn og ungen finner dere her på hjemmesida vår. For å gjøre det enklere for barnefamilier å komme til gudstjeneste, er det en barnekrok i Søgne hovedkirke hvor barna kan sitte og tegne eller lese med foreldrene i nærheten. Både i Søgne hovedkirke og Langenes arbeidskirke er det søndagsskole på de gudstjenestene som ikke er direkte tilpasset barn.

Dåp av eldre barn, ungdommer og voksne

I Den norske kirke døper vi som regel babyer. Dersom noen av ulike grunner har ventet med dåp, døper vi også både eldre barn, ungdommer og voksne. Du er hjertelig velkommen til å bli døpt i Søgne menighet uansett alder.

Konfirmasjon er Guds bekreftelse på de løftene han gir i dåpen. Derfor er det naturlig å bli døpt før man konfirmeres. Dersom konfirmanten ikke er døpt, finner vi en måte å gjennomføre dåpen på som oppleves greit for konfirmanten. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål om dette!

 

På Den Norske Kirkes nettside finnes mer stoff angående dåp.

Vi anbefaler også IKO's opplegg: Dåpsklubben TRIPP TRAPP 

 

Søgne menighetskontor: Telefon 38055710, E-post: post@sognemenighet.no