Konfirmasjon
Konfirmasjon
Konfirmasjon

Du er velkommen til konfirmasjon i kirken uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du lære mer om deg selv og Gud.

Lurer du på hva den kristne tro er? I konfirmasjonstiden i Søgne menighet får du mulighet til å utforske og lære mer om den kristne tro sammen med vennene dine og noen av oss som jobber her. Vi sitter ikke på alle svarene, men vi kan utforske Jesus, Gud og Den Hellige Ånd sammen.

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». 

Konfirmasjon er en gammel tradisjon. I Den norske kirke er konfirmasjon en forbønnshandling som bekrefter løftene Gud ga da du ble døpt. I konfirmasjonstiden lærer du hva kristen tro har med ditt liv å gjøre.

Alle 14-åringer inviteres til å delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. I løpet av konfirmasjonstiden bestemmer du selv om du ønsker konfirmasjon. Konfirmasjon er for de døpte. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Årets høydepunkt er leiren vi drar på i begynnelsen av sommerferien, i 2020 drar vi til Bibelskolen i Grimstad. Her er vi på leir sammen med de fleste menighetene i Mandal prosti, det vil si at det kommer til å være et sted mellom 200-300 konfirmanter på leiren. Det sier seg selv at dette blir gøy!
Selv om leiren er høydepunktet, så betyr ikke det at resten av konfirmasjonstiden er kjedelig. I løpet av konfirmasjonstiden vil dere få være med i menighetens arbeid, som for eksempel trosopplæring og gudstjeneste m.m.

Konfirmasjonsgudstjenestene er alltid de to siste, fullstendige helgene i august, og alle konfirmasjonsgudstjenester foregår i Søgne Hovedkirke. Dere får selv velge konfirmasjonsdag, så setter vi opp så mange gudstjenester som behøves den dagen. Det må være minimum 8 konfirmanter pr. gudstjeneste.

Informasjon om påmelding kommer i posten i april.

Tilrettelagt konfirmasjonstid
Alle har rett til en god konfirmasjonstid. Hvis du har behov for tilrettelegging, tar du og familien din kontakt med menighetskontoret, eller send epost til live.lunde.gjedrem@kristiansand.kommune.no.

 

Er du litt sent ute med å melde deg på til konfirmasjon? Kontakt kateket Live Gjedrem på live.lunde.gjedrem@kristiansand.kommune.no eller 97535742.