Bryllup
Bryllup
Bryllup

Ekteskap inngås ved at to personer offentlig, i vitners nærvær og for godkjent myndighet avgir løfte til hverandre om at de vil leve sammen i ekteskap, og dette erklæres å ha offentlig gyldighet.

Den norske kirke har to liturgier for inngåelse av ekteskap: Den tradisjonelle hvor mann og kvinne nevnes spesielt, og den nye som ble laget for likekjønnede par. Sistenevnte kan brukes av alle par. (Den tradisjonelle finner du lenger nede på siden, punkt 8-11, den nye finner du her). 

 

En ekteskapsinngåelse kan skje borgelig eller kirkelig. Juridisk sett er det ingen forskjell mellom borgerlig og kirkelig vigsel, men en kirkelig vigsel har et kristent perspektiv i tillegg til den juridiske siden: Det blir lest bibeltekster om ekteskapet og bedt for dem som gifter seg.

 

Ektepar som er viet borgelig, kan i ettertid velge å ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.

Framgangsmåte

 
1) Dere ringer til Kirkens servicetorg, tlf. 38196800,og bestiller kirke, dato og klokkeslett.
 
2) Ekteskapsloven ble endret i 2004 slik at prester og andre med vigselsrett ikke lenger står for prøvingen av ekteskapsvilkårene. Folkeregisteret undersøker om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere selv har ansvaret for kontakten med Folkeregisteret. Mer informasjon og papirer som må fylles ut, finner dere på www.skatteetaten.no. En steg for steg veiledning finner dere her. Prøvingspapirene heter ”Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene” (Q – 0150) og ”Forlovererklæring” (Q – 0151) og må sendes skatteetaten (folkeregisteret) i god tid; ca 2-3 måneder før vielsen. Når folkeregisteret har behandlet papirene deres, sender de en ”Prøvingsattest”. Denne sendes direkte til Soknepresten i Søgne (Postboks 1080, 4683 Søgne). Hvis den blir sendt hjem til dere, må dere snarest levere den videre til menighetskontoret. Prøvingsattesten må foreligge for at vieksen skal kunne gjennomføres..
 
3) Hvis noen av dere er skilt, må folkeregisteret få en bekreftelse fra dere på at dette ekteskapet er opphørt, hvis da ikke folkeregisteret har en slik dokumentasjon fra før. Enker/enkemenn som skal gifte seg på nytt må fylle ut skjema Q – 0160 ”Erklæring om skifte” m/samtykke fra eventuelle arvinger.
 
4) Betaling:
Det er gratis for alle medlemmer av Den norske kirke å gifte seg i kirkene i Kristiansand kirkelige fellesråd.
 
5) Uten medlemskap i Den norske kirke:
Det er normalt tilstrekkelig at èn av dere er medlem i Den norske kirke. Kirkelig vigsel kan ikke kreves dersom ingen av dere tilhører Den norske kirke. Fellesrådet kan leie ut kirken til vielser av medlemmer i andre kristne trossamfunn. Det betales da en leie på kr. 5.100. Dette inkluderer lokale og kirketjener. Organist er ikke inkludert, det må leietaker ordne.
 
 

6) Samtale med presten (bestilles via menighetskontoret)

Gjelder alle par og foregår som regel når vielsen nærmer seg. Prest tar kontakt for samtale. I løpet av denne samtalen vil presten gjerne høre litt om hvem dere er og hvilke tanker/følelser dere har omkring det å inngå ekteskap. I tillegg skal selve vielsen planlegges. Jo mer dere engasjerer dere i hvordan vielsen skal være, jo mer personlig blir den for dere. Derfor er det flott om dere før samtalen leser gjennom og tenker over de ulike alternativene dere finner nedenfor. Hvis dere ikke får tid eller ikke har lyst, er det også helt greit. Da finner dere ut av det i fellesskap sammen med presten.

 
7) Musikk

-   Dere skal velge inngangs- og utgangsmusikk. De mest brukte finner dere her. Hvis dere ønsker noe annet, må dere finne noter og snakke med organisten i god tid. Det er også mulig å supplere med andre instrumenter i tillegg til orgel. Dette må dere i så fall avklare med organisten – og få tak i/betale for selv.

-   2-3 salmer eller andre kristne sanger skal synges av alle som er i kirka. Her finner dere forslag til salmer. Kom gjerne med forslag/ønsker selv.

-   Dere kan også ha musikalske soloinnslag i vielsen. Kanskje kan noen av bryllupsgjestene spille eller synge noe? Alternativt kan dere få tak i sangere/musikere som dere betaler for.
-   Organisten skal godkjenne valg av musikk, og presten skal godkjenne valg av sangtekster.
 
8) Skriftlesing

-   Det skal leses 2-4 tekster fra Bibelen i løpet av vielsen. Minst èn fra det gamle testamentet og èn fra det nye testamentet. Dere kan velge hvilke tekster som skal leses. Forslag til tekster finner dere her. Kom gjerne med andre forslag/ønsker selv.

 

-   Dere kan spørre èn eller flere av bryllupsgjestene om å lese disse bibeltekstene. Det kan for eksempel være forloverne, foreldre, besteforeldre, en gammel oldemor, en yndlingstante eller noen av barna som kommer i kirka? Tenk gjennom om det ikke finnes noen som ville satt pris på å bli spurt – og som på den måten blir med og lager vielsen ekstra personlig for dere.
 
9) Ekteskapsinngåelse

Dere kan velge mellom to alternativer. Det første alternativet er at begge svarer ja på 2 spørsmål. Det andre innebærer å svare ja på ett spørsmål hver – og deretter selv fremsi ekteskapsløftene ved å gjenta dem etter presten. Alternativene finner dere her.

 
10) Ringer

Hvis dere vil sette på ringer i kirka, kan dere også her velge mellom to alternativer. Det første alternativet er å sette på hverandre ringene uten å si noe. Det andre innebærer å gjenta noen ord etter presten – mens dere setter på ringene. Alternativene finner dere her.

 

11) Forbønn

Brudeparet kneler på alterringen under forbønnen. I tillegg til presten kan eventuelt også noen av gjestene delta i forbønnen - ved å legge hånda på brudeparet og/eller være med å be høyt. Dere kan velge mellom to ulike bønner. Alternativene finner dere her.


12) Andre innslag

Vi åpner gjerne opp for andre personlige innslag. Kanskje kan dere spørre en av gjestene om å lese et dikt? Hvis en av dere kommer fra et annet land enn Norge, kan vi om ønskelig åpne opp for elementer som understreker dette.  
 
13) Program
Dere velger selv om dere vil trykke opp program til kirka. Noen gjør mye ut av dette, mens andre nøyer seg med å bare dele ut sangtekstene på et ark. Alternativt kan dere bruke salmebøkene som er i kirka og be presten opplyse om hvilket nummer som skal synges. Dere er selv ansvarlige for å trykke program og finne noen gjester som kan dele ut program eller salmebøker. Programmet må godkjennes av presten før det går i trykken. Hvis dere vil se på vigselsliturgien i sin helhet, finner dere den og andre relaterte dokumenter til nedlasting her + ny liturgi her.
 
14) Pynting
-   Kirken blir åpnet 1 time før vielsen begynner. Pynten gjøres så langt som mulig ferdig på forhånd – slik at det bare er å sette den på plass i kirken når dørene åpnes.
-   Når flere vielser følger etter hverandre, kan det være lurt å samarbeide om pyntingen. Ta kontakt med menighetskontoret dersom dere ønsker dette. Menighetskontoret kan gi opplysninger om det er andre par som ønsker å samarbeide om pyntingen.
-   Det finnes to vaser i kirken. Trengs det flere, må en ta med selv.
-   Det må ikke brukes blomster eller annen pynt som drysser lett. Pynten må heller ikke festes med tape eller spiker. Det er ikke tillatt å strø roseblad el.l. på gulvet.
-   Den som pynter er ansvarlig for å fjerne pynten umiddelbart etter vielsen, om nødvendig støvsuge, hvis ikke en har gjort avtale med et påfølgende par. I så fall er siste par ansvarlig for oppryddingen. Er det ikke gjort noen avtale om felles pynting, må pynten tilpasses at det er kort tid til å rydde før neste vielse.
 

15) Lyd og teknisk utstyr.

Kirketjener i Søgne hovedkirke og Søgne gamle kirke hjelper til med enkel lydforsterkning, primært for tale og sang. Trenger dere noe utover dette må dere selv skaffe lydtekniker og eventuelt supplere eksisterende utstyr i kirkene.

 

 

Utevigsel i Søgne og Songdalen

Fra og med 2014 åpnes det for bryllup ute, ut i fra visse kriterier: Nærmere informasjon om dette får dere ved bestilling på servicetorget.. 

 

Vigsel på lørdager gjennomføres på fastsatte tidspunkter: kl. 12.00, 13.15, 14.30 eller 15.45.

 

Dersom dere ønsker vigsel ute på en lørdag, gjelder i utgangspunktet samme klokkeslett. Stedet må være i rimelig nærhet til kirkene. Dette for at den aktuelle presten også skal kunne rekke en vigsel før og/eller etter i kirkene. Enkelte lørdager kan det la seg gjøre å strekke klokkeslettet i hver ende av dagen; for eksempel til kl. 11.30 eller 16.15.  Hvis ønsket vigselssted er langt fra kirkene, kan presten spørres om å vie dere andre dager, for eksempel fredag ettermiddag kl. 15.00. Eventuelle merkostnader som for eksempel reiseutgifter må dekkes av dere. Dere må også ordne skyss til presten dersom annen transport enn bil er nødvendig. Menighetskontoret stiller med prest. Prøvingsattest fra folkeregisteret skal som vanlig leveres til menighetskontoret.

Dere er ansvarlig for eventuell musikk og alle praktiske forberedelser i forbindelse med vigselen.  På samme måte som inne i kirkene, er utevigsel en kirkelig handling. Programmet skal derfor godkjennes av den aktuelle presten.  Dersom det blir dårlig vær, er det ikke mulig å flytte vigselen inn i en av kirkene.