Gløgg
Gløgg

2. - 3. klasse og 4. - 7. klasse. Søgne menighetssenter, Torve.

 

Hva?

Vi samles og driver med sløydarbeid. I tillegg er det også en kort andakt.

Dersom det er noen fedre/ foresatte som ønsker å være til stede på arbeidsmøtene, evt begynne som leder i "Gløgg", er det bare å ta kontakt.


Tid og sted?
Søgne menighetssenteret i kjelleren på "internatbygget".

Tirsdag fra kl. 1800-19.30
Gruppen deles i to aldersgrupper. Små og store har arbeidsmøte annenhver uke. 

Små: 2. -3. klasse
Store: 4. - 7. klasse

 

Program høsten 2017:

12. september - Oppstart for begge gruppene

19. september - Små arbeidsmøte

26. september - Store arbeidsmøte

3. oktober - Høstferie

10. oktober - Små arbeidsmøte

17. oktober - Store arbeidsmøte

24. oktober - Tur for alle til Politiet i byen

28. - 29. oktober - Overnattingstur for alle til Skogtun. Mer info på egen lapp. Foreldre/foresatte oppfordres til å bli med, slik at vi får nok biler til transport og blir flere til å passe på.

31. oktober - Gløggfri

7. november - Små arbeidsmøte

14. november - Store arbeidsmøte

21. november - Små arbeidsmøte

28. november - Avslutning før jul for alle

----

16. januar 2018 - Oppstart for alle

 

Kontingent:
Kr 50,- pr år. Giro sendes med barna hjem. Bidrag/ kollekt samles inn på hvert møte. Pengene som samles inn, brukes delvis til materialer og delvis til et av Normisjons prosjekter. Gløgg er tilsluttet Normisjon.


 

Kontaktpersoner:

Små:
Tor Egil Ersdal, 918 83, 401

Store:
Sigurd Bakkevold, 913 68 002

 

facebook: "Gløgg"