Fredagsklubben
Fredagsklubben

5. og 6. klasse. Langenes arbeidskirke.


Hva?
Vi begynner med et lite møte med andakt og konkurranse oppe i kirka. Etterpå er det spill, lek, aktiviteter og noe å spise i kjelerstua. Alle femte- og sjetteklassinger er velkommen! Husk 20 kr til lodd.

Tid og sted?
Fredag i oddetallsuker. kl. 19 - 21 i Langenes arbeidskirke.
 
Program høsten2018:
31. august
14. september
28. september
12. oktober
26. oktober
9. november Bowling
23. november
07. desember
 

Kontaktpersoner:
Herman Borøy
e-post: hermanboroy@gmail.com