Fredagsklubben
Fredagsklubben

5. og 6. klasse. Langenes arbeidskirke.


Hva?
Vi begynner med et lite møte med andakt og konkurranse oppe i kirka. Etterpå er det spill, lek, aktiviteter og noe å spise i kjelerstua. Alle femte- og sjetteklassinger er velkommen! Husk 20 kr til lodd. 
 

Tid og sted?
Fredag i oddetallsuker. kl. 19 - 21 i Langenes arbeidskirke.
 
Program våren 2018:
05.01
19.01
02.02
02.03
16.03
13.04
27.04
11.05 - Sommeravslutning
 

Kontaktpersoner:
Menighetsarbeider:Oda Elisabeth R. Falch
mob:417 60 529
 
Ungdomsleder:Christian Førland
mob:476 12 170.