Fredagsklubben
Fredagsklubben

5. og 6. klasse. Langenes arbeidskirke.


Hva?
Vi begynner med et lite møte med andakt og konkurranse oppe i kirka. Etterpå er det spill, lek, aktiviteter og noe å spise i kjelerstua. Alle femte- og sjetteklassinger er velkommen! Husk 20 kr til lodd.

Tid og sted?
Fredag i oddetallsuker. kl. 19 - 21 i Langenes arbeidskirke.
 
Program våren 2019:
18. Januar
01. Februar
01. Mars
15. Mars
29. Mars (Avlyst)
26. April
10. Mai - Sommeravslutning

Kontaktpersoner:
Herman Borøy
e-post: hermanboroy@gmail.com