KRIK
KRIK
KRIK

KRIK Lunde og KRIK Langenes 

Kristen Idrettskontakt (KRIK)

Nasjonal hjemmeside her.


Langenes skole:
 

KRIK Langenes samles annenhver lørdag, oddetallsuker, kl. 19.00 i gymsalen på Langenes skole. Etterpå er det pizza, prat og lek i kirka. Koster kr 30,- inkl. pizza.
Alle fra 7.klasse og oppover er velkommen!

Datoer for høsten 19:

31. August
14. September
12. Oktober
26. Oktober
09. November
23. November
07. Desember

Kontaktpersoner:
Johannes Mersland

e-post: merslandjohannes@gmail.com
 

FamilieKRIK

KRIK opplever at mange vil gi KRIK-verdier, KRIK-opplevelser og KRIK-fellesskap videre til sine barn gjennom familieleirer eller på lokale KRIK-familietreninger/samlinger. KRIK Søgne har startet opp FamilieKRIK som er et tilbud for familier som ønsker et aktivt tilbud på søndager i etterkant av for eksempel gudstjenesten. Lundehallen er satt av til aktiviteter på de oppgitte datoer. Tur i skog og mark kan evt gjøres framfor inneaktiviteter.

Tid og sted: Søndager kl: 13-15 i Lundehallen

Datoer vår 2019:

13.01

27.01

10.02

10.03

24.03

07.04

05.05

02.06 (Kano Challenger)

UngdomsKRIK

KRIK Ungdom har fra høsten 2017 et tilbud i Søgne for ungdom fra 7. klasse og oppover. Vi har Lundehallen til inneaktiviteter etter ungdommenes ønske fredager på de oppgitte datoer. Dette er et spennende verktøy for å nå ungdom. Gjennom et lavterskeltilbud med en tydelig kristen profil ønsker KRIK å skape trosidentitet hos unge mennesker. 

KRIK ønsker å være en inngangsport for unge til et kristent miljø og fellesskap.

Tid og sted: Søndager kl 18-20 i Lundehallen

Datoer for høsten 2019:
8.September
22.September
20.Oktober
03.November
17.November
01.Desember

Kontaktpersoner:
John Repstad.
Mob.: 900 48 998
E-post: john.repstad@hotmail.com

Edvard Repstad
Mob.: 905 37 697

facebook: KRIK Søgne