KRIK
KRIK

KRIK Nygård og KRIK Langenes 

Kristen Idrettskontakt (KRIK)

Nasjonal hjemmeside her.


Langenes skole:
 

KRIK Langenes samles annenhver lørdag, oddetallsuker, kl. 19.00 i gymsalen på Langenes skole. Etterpå er det pizza, prat og lek i kirka. Koster kr 30,- inkl. pizza.
Alle fra 7.klasse og oppover er velkommen!

Datoer for høsten 2017:
2. september

16. september

14. oktober

28. oktober

11. november

25. november

9. desember

 

Kontaktpersoner:
Roy Mersland. Mob.: 924 34 333
Arne Didrik Arnesen: Mob.: 902 63 002
Ungdomsarbeider: Christian Førland Mob.: 476 12 170 

 

Lundehallen:
 

FamilieKRIK

KRIK opplever at mange vil gi KRIK-verdier, KRIK-opplevelser og KRIK-fellesskap videre til sine barn gjennom familieleirer eller på lokale KRIK-familietreninger/samlinger. KRIK Søgne ønsker å starte opp FamilieKRIK som er et tilbud for familier som ønsker et aktivt tilbud på søndager i etterkant av for eksempel gudstjenesten. Lundehallen er satt av til aktiviteter på de oppgitte datoer. Tur i skog og mark kan evt gjøres framfor inneaktiviteter.

 

UngdomsKRIK

KRIK Ungdom har fra høsten av et tilbud i Søgne fra 7 klasse og oppover. Vi har Lundehallen til inneaktiviteter etter ungdommenes ønske fredager på de oppgitte datoer. Dette er et spennende verktøy for å nå ungdom. Gjennom et lavterskeltilbud med en tydelig kristen profil ønsker KRIK å skape trosidentitet hos unge mennesker. 

KRIK ønsker å være en inngangsport for unge til et kristent miljø og fellesskap.

 

Datoer for høsten 2017:

FamilieKRIK (søndager):

27. aug.

10. sept.

24. sept.

22. okt.

5. nov.

19. nov.

3. des.

---

14. jan. 2018.

 

Oppstart etter nyttår

 

UngdomsKRIK (fredager):

25. aug.

8. sept.

22. sept.

20. okt.

3. nov.

17. nov.

1. des.

---

12. jan. 2018. Oppstart etter nyttårKontaktpersoner:
John Repstad.

Mob.: 900 48 998
E-post: john.repstad@hotmail.com

Edvard Repstad
Mob.: 905 37 697

facebook: KRIK Søgne