KRIK
KRIK

KRIK Lunde og KRIK Langenes 

Kristen Idrettskontakt (KRIK)

Nasjonal hjemmeside her.


Langenes skole:
 

KRIK Langenes samles annenhver lørdag, oddetallsuker, kl. 19.00 i gymsalen på Langenes skole. Etterpå er det pizza, prat og lek i kirka. Koster kr 30,- inkl. pizza.
Alle fra 7.klasse og oppover er velkommen!

Datoer for høsten 2018:

1. september

15. september

13. oktober

27. oktober

10.november

24. november

8. desember

 

Kontaktpersoner:
Herman Borøy 

e-post: hermanboroy@gmail.com
 

FamilieKRIK

KRIK opplever at mange vil gi KRIK-verdier, KRIK-opplevelser og KRIK-fellesskap videre til sine barn gjennom familieleirer eller på lokale KRIK-familietreninger/samlinger. KRIK Søgne har startet opp FamilieKRIK som er et tilbud for familier som ønsker et aktivt tilbud på søndager i etterkant av for eksempel gudstjenesten. Lundehallen er satt av til aktiviteter på de oppgitte datoer. Tur i skog og mark kan evt gjøres framfor inneaktiviteter.

Tid og sted: Søndager kl: 13-15 i Lundehallen

Datoer høst 2018:

26.08

21.10

04.11

18.11

02.12

UngdomsKRIK

KRIK Ungdom har fra høsten 2017 et tilbud i Søgne for ungdom fra 7. klasse og oppover. Vi har Lundehallen til inneaktiviteter etter ungdommenes ønske fredager på de oppgitte datoer. Dette er et spennende verktøy for å nå ungdom. Gjennom et lavterskeltilbud med en tydelig kristen profil ønsker KRIK å skape trosidentitet hos unge mennesker. 

KRIK ønsker å være en inngangsport for unge til et kristent miljø og fellesskap.

Tid og sted: Fredager kl 18-20 i Lundehallen

Datoer for høst 2018

24.08

07.09

19.10

02.11

16.11

30.11

 

 


Kontaktpersoner:
John Repstad.

Mob.: 900 48 998
E-post: john.repstad@hotmail.com

Edvard Repstad
Mob.: 905 37 697

facebook: KRIK Søgne