KRIK
KRIK
KRIK

KRIK Langenes 

Kristen Idrettskontakt (KRIK)

Nasjonal hjemmeside her.


Langenes skole:
 

KRIK Langenes samles annenhver lørdag, oddetallsuker, kl. 19.00 i gymsalen på Langenes skole. Etterpå er det pizza, prat og lek i kirka. Koster kr 30,- inkl. pizza.
Alle fra 7.klasse og oppover er velkommen!

Datoer for våren 2020:

18. Januar
01. Februar
29. Februar
14. Mars
28. Mars
25. April
09. Mai
23. Mai

Kontaktpersoner:
Johannes Mersland

e-post: merslandjohannes@gmail.com