Søndagsskole
Søndagsskole

Hovedkirka og Langenes arbeidskirke

SØNDAGSKOLEN I SØGNE HOVEDKIRKE
Våren 2019

27/1 – Søndagskole for begge grupper
10/2 – Barnas misjonsdag/Sprell levende – alle er med inne i kirka
24/2 – Felles samling for begge grupper i kirkestua(vinterferie)
10/3 – Søndagskole for begge grupper
24/3 – Søndagskole for Gulliver gjengen(Hel gudstjeneste)
  7/4 - 8 – års klubb/Sprell levende – alle er med inne i kirka  
21/4 – Felles samling for begge grupper i kirkestua Påske
28/4 – Søndagskole for begge grupper
26/5 – Søndagskole for Gulliver gjengen – Kode B gudstj.i kirka 
  2/6 – Søndagskole for begge grupper
  9/6 – Felles samling for begge grupper i kirkestuaPinsedag 

Gulliver gjengen: 4 år  - 2 klasse – holder til i kirkestuen 
Barn under 4 år er også hjertelig velkommen, men da sammen med en voksen

Tårnagenter: 3 klasse – 13 (14 ) år – holder til oppe i tårn rommet
Vi starter alltid inne i kirken klokken 11.00. 

Kontigenten for 2019 er kr 50 pr barn. Kontonummer er: 3090.17.02272. Merk innbetaling:barnets navn, adresse og fødsels år. Kontigent er frivillig , men vi setter stor pris på om du / dere betaler kontigenten.

Kontaktperson: Solfrid Haugland,

tlf: 40072508 eller mail:solfrid@sognemenighet.no 

 

LANGENES SØNDAGSSKOLE - Superkids!

Hva?
Vi starter inne i kirka.

- Små kids: 0 år t.o.m. 2.klasse 
- Store kids: 3
.klasse og oppover

Medlemskontingent: 50 kroner betales til kontonummer 3090.13.96953. 
Innbetalingen må merkes med barnets navn, adr. og fødselsår.
Vi setter stor pris på betalende medlemmer. På forhånd tusen takk.

Kontaktperson:

Menighetsarbeider/trosopplærer Solfrid Haugland, 400 72 508, e-post. 

Vår 2019:

6. januar

17. februar

17. mars

14. april

19. mai

23. juni