Søndagsskole
Søndagsskole

Hovedkirka og Langenes arbeidskirke

HOVEDKIRKA SØNDAGSSKOLE


Hva?
Vi starter inne i kirka.

- Gulliver-gjengen (fra 3 år til 2. klasse) holder til i Kirkestua (like ved siden av kirka). 
- Tårnagenter (fra 3. klasse) holder til i Tårnrommet. 


Medlemskontigent: 50 kroner betales til kontonummer 3090.07.06215 
Innbetalingen må merkes med barnets navn, adresse og fødselsår. 

Vi setter stor pris på betalende medlemmer. På forhånd tusen takk.

Kontaktperson:
Menighetsarbeider/trosopplærer Solfrid Haugland, 400 72 508, e-post.

 

Høst 2018:

7.10. Søndagsskole for begge grupper

14.10 Søndagsskole for tårnagenter

21.10 Søndagsskole for begge grupper

18.11 Søndagsskole for Gullivergjengen

9.12 Søndagsskole gor Gullivergjengen

 

facebook: "Søndagsskolen, Søgne hovedkirke"

 

LANGENES SØNDAGSSKOLE - Superkids!

Hva?
Vi starter inne i kirka.

- Små kids: 0 år t.o.m. 2.klasse 
- Store kids: 3
.klasse og oppover

Program høst 2018:

30. september

28. oktober

11. november

25. november

9. desember -  Juleverksted.

16. desember - Julespill

 

 

 

 


Medlemskontingent: 50 kroner betales til kontonummer 3090.13.96953. 
Innbetalingen må merkes med barnets navn, adr. og fødselsår.
Vi setter stor pris på betalende medlemmer. På forhånd tusen takk.

Kontaktperson:

Menighetsarbeider/trosopplærer Solfrid Haugland, 400 72 508, e-post.