Søndagsskole
Søndagsskole

Hovedkirka og Langenes arbeidskirke

HOVEDKIRKA SØNDAGSSKOLE


Hva?
Vi starter inne i kirka.

- Gulliver-gjengen (fra 3 år til 2. klasse) holder til i Kirkestua (like ved siden av kirka). 
- Tårnagenter (fra 3. klasse) holder til i Tårnrommet. 


Medlemskontigent: 50 kroner betales til kontonummer 3090.07.06215 
Innbetalingen må merkes med barnets navn, adresse og fødselsår. 

Vi setter stor pris på betalende medlemmer. På forhånd tusen takk.

Kontaktperson:
Menighetsarbeider/trosopplærer Solfrid Haugland, 400 72 508, e-post.

 

Vår 2019:

13/1 – Søndagskole for Gulliver gjengen (små)
27/1 – Søndagskole for Gulliver og Tårnagenter (alle)
24/2 – Søndagskole for Gulliver og Tårnagenter, fellessamling

10/3 -  Søndagskole for Gulliver og Tårnagenter (alle)

24/03 -Søndagskole for Gulliver og Tårnagenter (alle)

21/04 –Søndagskole for Gulliver og Tårnagenter (alle), fellessamling

28/4- Søndagskole for Gulliver og Tårnagenter (alle)

26/5 - Søndagskole for Gulliver gjengen (små)

2/6 - Søndagskole for Gulliver og Tårnagenter (alle)

9/6 Søndagskole for Gulliver og Tårnagenter (alle), fellessamling

 

facebook: "Søndagsskolen, Søgne hovedkirke"

 

LANGENES SØNDAGSSKOLE - Superkids!

Hva?
Vi starter inne i kirka.

- Små kids: 0 år t.o.m. 2.klasse 
- Store kids: 3
.klasse og oppover

Medlemskontingent: 50 kroner betales til kontonummer 3090.13.96953. 
Innbetalingen må merkes med barnets navn, adr. og fødselsår.
Vi setter stor pris på betalende medlemmer. På forhånd tusen takk.

Kontaktperson:

Menighetsarbeider/trosopplærer Solfrid Haugland, 400 72 508, e-post. 

Vår 2019:

6. januar

17. februar

17. mars

14. april

19. mai

23. juni