Trosopplæring
Trosopplæring
Trosopplæring

Tilpasset undervisning og opplegg for ulike aldersgrupper. 

 

Når barnet har dåpsdag
1-års dåpsdag: Hilsen fra menigheten.
2-års dåpsdag: Hilsen fra menigheten.
3-års dåpsdag: Hilsen fra menigheten. 

Aktivitet under trosopplæringsperioden i tillegg til dåpshilsen:

1 år: 1-års treff med bok, september.
2 år: 2-årstreff, oktober.
3 år: 3-årstreff med bok, november.
4 år: 4-årstreff og 4-årsbok, oktober.
5 år: 5-årsklubb 5 ganger, januar/februar.
6 år: 6-årsklubb 5 ganger, august/september fra skolestart til høstferien.
7 år: 7-årsklubb med krans og hefte, 4 ganger, oktober/november.
8 år: 8-årsklubb 4 ganger mellom vinterferien og påskeferien.
9 år: Tårnagenthelg, mars.
10 år: LysVåken + bok, en helg i advent.
11 år: Kode-B 4 ganger etter påske, april/mai.
12 år: Yngreskveld + selvforsvardag, november.
13 år: Under utarbeiding.
14 år: Bibelsmugling/Forfulgtkveld, en kveld på våren med Effekt.

14 og 15 år: Konfirmantundervisning og Bibel, september - august
16 og 17 år: Natt-turnering, oktober.
18 år: Level Up! en samling i mars.