Misjonsgruppe
Misjonsgruppe

Søgne nepalgruppe

 
Søgne Nepalgruppe er ei misjonsgruppe som ble startet våren 2015. Gruppen følger arbeidet til HimalPartner og Normisjon i Nepal. Hensikten er å informere og inspirere hverandre og å be for arbeidet. Gruppen samles siste torsdag i måneden kl 19:30. Alle - både unge, eldre, kvinner og menn er velkommen. Møtene holdes privat, og stedet er forskjellig fra gang til gang.
Det er mulig å sette seg på en e-postliste over interesserte. Du vil da få all informasjon, men er ikke forpliktet til å møte.
Kontaktperson for HimalPartner er Tone Skarpaas, tone.skarpaas@gmail.com, tlf 95252706. 
Kontaktperson for Normisjon er Ann Britt Wigaard, abwigaard@yahoo.no, tlf 48154086.
 
 
HØST 2018

Melding fra Ann-Britt 20.09.2018

Hei alle sammen!
Som dere ser av siste Mail var det planen at vi skulle ha neste Nepalgruppe på vår hytte den 27.09.18.
Det må  vi dessverre avlyse pga sykdom.
Tone er bortreist og kan derfor ikke ta det.
Vi regner med at neste møte blir 29.11.18.

 

Melding fra Tone 16.09.2018.

AVSLYST: [Neste samling i Søgne Nepalgruppe blir torsdag 27. september kl 19.30 hos Ann Britt og Trond Wigaard på hytta deres i Vragevigheia 69. Fint om dere sier fra til Ann Britt, 48154086, hvis dere kommer, så hun vet omtrent antall som møter.]

Minner om at vi lørdag 13. oktober i Frikirka i Vennesla kl 17 har et Agder-arrangement i forbindelse med HimalPartners (Tibetmisjonens) 80 års jubileum i år. Program sendes ut senere. Alle er hjertelig velkommen!

Så inviteres dere på tur til Nepal i Påska 2019, 12.-24- april. Ingvild Vestøl skal være reiseleder. Dere får utdelt brosjyrer på samlingen i oktober. Det er en flott og spesiell  opplevelse som man aldri glemmer.

I oktobernummeret av menighetsbladet for Søgne og Songdalen kommer en presentasjon av Nepalgruppa. Følg med, følg med!

Vi sees.

Vennlig hilsen
Tone

 

Mail fra Tone 19.10.2018
 

Hei alle sammen.

Neste samling blir torsdag 25.10. i Stokkelandsåsen 18 kl 19.30. Vi har nettopp hatt den lokale  HimalPartner 80 års jubileumsfeiringen for Agder, så vi som var der kan gi rapport.
Torsdager i november  - 1.,8 og 15 har fått lov til å stå på Coop Extra for å selge varer fra Nepal fra ca. kl 17. Fint om dere tenker på hvilke dager dere kan bidra.
Så har vi snakket om at det blir litt ustabilt når det bare er Ann Britt og jeg som kan ha samlingene. Er det mulighet for at vi kan fordele, f.eks slik at noen kan ha en samling en gang i året. Tenk litt på det, så snakker vi om det når vi treffes.
Vi sees :-)
Hilsen Tone
 

Referat fra samlingen i Søgne Nepalgruppe 25.10.18

Vi var bare tre personer samlet, men vi hadde en fin kveld. Tone refererte fra det lokale 80 års jubileet for HimalPartner i Agder. Det var spesielt at Odd og Tullis Hoftun og Asbjørn Voreland var til stede på jubileet. De reiste ut på 1950- og 60 tallet og arbeidet i Nepal hele sitt yrkesaktive liv. Ved å fortelle fra jubileet, fikk vi høre mye om historien, og også noe om nåtid og fremtidstanker.

Så skal vi selge varer fra Nepal til inntekt for arbeidet i Nepal på Coop Extra tre torsdager i november fra kl 17. 1. november selger Wenche og Målfrid/Ann Britt, 8. selger Tone og Ragnhild og 15. selger Ia og Elin. Vi har mange sjal, en del håndbroderte kort, noen tovede tøfler, smykker ++. Det blir spennende!

De som ønsker seg en tur til Nepal for å oppleve folk, natur, misjonsprosjekter med mer, har en anledning ved påsketider 2019. Det er en unik opplevelse!! Ingvild Vestøl skal være reiseleder. Hun har vokst opp i Nepal som misjonærbarn. Nå bor hun i Kristiansand. Hun har vært med på samlingene i Søgne Nepalgruppe noen ganger. Legger ved invitasjon til turen.

I og med at vi har salg tre torsdager i november, har vi bestemt at vi ikke har samling siste torsdag i november. På forespørsel om noen kan ha møte hjemme hos seg i 2019, er det fire som har tilbudt seg, og en vil bake til en samling. Det er kjempefint! Da blir neste samling torsdag 31. januar 2019.

Vi sees ☺

Hilsen

Tone

 

Fra Tone 27.11.2018:

Hei.

Vi hadde salg av varer fra Nepal på Coop Extra de tre første torsdagene i november. Det var sjal (Cashmir ull), tovede tøfler, kort mm. De to første torsdagene, ble det ikke solgt mye - men siste salgsdag ble det litt mer handel. Det vi solgte for ( +litt som sto på på kontoen) gjorde at vi  kunne sende kr. 6000 til Okhaldunga sykehus og kr. 6000 til HimalPartner.

I og med at vi hadde salget i november, blir det ikke samling siste torsdag denne måneden.

Tidligere har jeg sendt ut tilbudet om tur til Nepal ved påsketider 2019. Det er også kommet et tilbud om å være med en menighet på tur (vedlegges.). Det å reise til Nepal anbefales. Man er ikke den samme etter at man har vært der.

Neste samling blir da siste torsdag i januar 2019.

Så ønsker jeg dere alle en velsignet julehøytid !

Vennlig hilsen

Tone

 

 

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Tone Skarpaas, 952 52 706.