Misjonsgruppe
Misjonsgruppe

Søgne nepalgruppe

 
Søgne Nepalgruppe er ei misjonsgruppe som ble startet våren 2015. Gruppen følger arbeidet til HimalPartner og Normisjon i Nepal. Hensikten er å informere og inspirere hverandre og å be for arbeidet. Gruppen samles siste torsdag i måneden kl 19:30. Alle - både unge, eldre, kvinner og menn er velkommen. Møtene holdes privat, og stedet er forskjellig fra gang til gang.
Det er mulig å sette seg på en e-postliste over interesserte. Du vil da få all informasjon, men er ikke forpliktet til å møte.
Kontaktperson for HimalPartner er Tone Skarpaas, tone.skarpaas@gmail.com, tlf 95252706. 
Kontaktperson for Normisjon er Ann Britt Wigaard, abwigaard@yahoo.no, tlf 48154086.
 
 
HØST 2018

Fra Tone 27.11.2018:

Hei.

Vi hadde salg av varer fra Nepal på Coop Extra de tre første torsdagene i november. Det var sjal (Cashmir ull), tovede tøfler, kort mm. De to første torsdagene, ble det ikke solgt mye - men siste salgsdag ble det litt mer handel. Det vi solgte for ( +litt som sto på på kontoen) gjorde at vi  kunne sende kr. 6000 til Okhaldunga sykehus og kr. 6000 til HimalPartner.

I og med at vi hadde salget i november, blir det ikke samling siste torsdag denne måneden.

Tidligere har jeg sendt ut tilbudet om tur til Nepal ved påsketider 2019. Det er også kommet et tilbud om å være med en menighet på tur (vedlegges.). Det å reise til Nepal anbefales. Man er ikke den samme etter at man har vært der.

Neste samling blir da siste torsdag i januar 2019.    <--Avlyst. Blir 28. februar.

Så ønsker jeg dere alle en velsignet julehøytid !

Vennlig hilsen

Tone

 

Melding 23.01.2019:

Det var meningen at vi skulle ha første samling i Søgne Nepalgruppe torsdag 31. januar hos meg da Ann Britt er bortreist. Så har jeg dessverre brukket høyre underarm. Derfor må det avlyses. Da kan vi se frem til neste samling hos Ann Britt og Trond Wigaard i Tjønneheia 8 - torsdag 28. februar. Vi er da så heldige at Hildur og Øystein Johansen kommer og forteller fra sin tid som misjonærer ved Okhaldunga sykehus for mange år siden. Kristin og Erik Bøhler opp daterer jo oss på hvordan det er der nå. Da vil vi få øynene opp for hvor mye som har skjedd ved Okhaldunga sykehus. Sender påminnelse ca 1 uke før. Vi sees :-)

Hilsen Tone

 

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Tone Skarpaas, 952 52 706.

 

Melding 19.02.2019:

Hei.

På neste samling, torsdag 28.2 kommer Hildur og Øystein Johansen. De forteller fra den tiden de var misjonærer ved Okhaldunga sykehus i tiden 1979-83. Kristin og Erik Bøhler har fortalt oss om dagens Okhaldunga sykehus. Det blir spennende å se hvor mye som har skjedd på sykehuset i løpet av nesten 40 år! Samlingen blir hos Ann Britt og Trond Wigaard i Tjønneheia 8 kl 19.30. håper mange har anledning til å komme. Fint om Ann Britt får telefon hvis du/dere kommer, 48154086. Vel møtt ! 
Hilsen Tone
 
Melding 01.04.2019:
 
Hei
Minner om samlingen i Lund kirke torsdag 4.april kl 19. Støtteforeningen for Koshish er arrangører. Matrika Devkota, grunnleggeren av Koshish kommer. Noen av dere var med sist han var i Lund kirke. HimalPartner skriver om Koshish: "I Nepal opplever fortsatt psykisk syke stigmatisering, diskriminering og sosial utestenging. Koshish jobber for at myndighetene skal ta ansvar for å implementere tilbud om behandling for mennesker med psykiske heseproblemer og deres pårørende. De ønsker å øke åpenhet om mental helse og å bidra til å redusere stigmatisering".  Ser frem til en fin kveld!
Hilsen Tone
 

Melding 29.4.2019

Referat fra samlingen i Søgne Nepalgruppe 25.4.19.

Vi hadde en fin kveld. De to viktigste temaene var BTI – historien og oppgradering som HimalPartner har fått midler til fra Norad. Det er spennende å følge med på det, og det blir et flott løft for skolen. Så leste vi brev fra Liv Wendel og oppdaterte oss når det gjelder hennes arbeid for Normisjon gjennom UMN. Ellers gikk praten livlig, og vi fortalte hverandre om vårt forhold til misjonsarbeidet i Nepal.

Siste torsdag i mai er Kristi himmelfartsdag, og torsdagen før det, kan verken Ann Britt eller jeg. Da konkluderte vi med at vi møtes siste torsdag i august. Dere får nærmere beskjed.

Vennlig hilsen

Tone