Misjonsgruppe
Misjonsgruppe

Søgne nepalgruppe

 
Søgne Nepalgruppe er ei misjonsgruppe som ble startet våren 2015. Gruppen følger arbeidet til HimalPartner og Normisjon i Nepal. Hensikten er å informere og inspirere hverandre og å be for arbeidet. Gruppen samles en gang i måneden. Alle - både unge, eldre, kvinner og menn er velkommen. Møtene holdes privat, og stedet er forskjellig fra gang til gang.
Det er mulig å sette seg på en e-postliste over interesserte. Du vil da få all informasjon, men er ikke forpliktet til å møte.
Kontaktperson for HimalPartner er Tone Skarpaas, tone.skarpaas@gmail.com, tlf 95252706. 
Kontaktperson for Normisjon er Ann Britt Wigaard, abwigaard@yahoo.no, tlf 48154086.
 
 
 
 
AKTUELT
 
Oppstart høsten 2017: 31. august. Møte kl.19.30 på hytta til Ann Britt Wigaard i Vragevigheia 69 på Langenes.
 
Jigme Drukpa, musiker fra Bhutan, har nylig avsluttet et studieår ved Ansgarhøgskolen.  Hans videreutdanning innen musikk og helse er en del av et større prosjekt i Bhutan. Gro Holm Rypestøl, Solveig Kolaas og  representanter for bl.a. Ansgarhøgskolen arbeider med planer for oppdrag i Bhutan. 
 

Det inviteres et orienteringsmøte 22. juni 2017 i Kristiansand frikirke.
Der blir det presentasjon av nytt samarbeidsprosjekt i Bhutan. 
Dere møter også: Hege Bjørnestøl Beckmann, Ingrid Berglund Johnsen, Gro Holm Rypestøl, Solveig Kolaas.Og så blir det en mini-konsert med folkemusikeren Jigme Drukpa som synger og spiller forskjellige instrumenter.Neste samling i Thimphu i slutten av september.
 

22.06.2017:
Har du lyst på en tur til Nepal?

Tone Skarpaas skriver i en mail den 22.06.17:

"Hei.
Det arrangeres tur til Nepal 6.-16. oktober. Se vedlegg. Jeg vurderer å bli med. Hensikten med turen er å besøke HimalPartners prosjekter og å se landet. Det er mange høydepunkter. Da jeg har besøkt flere prosjekter tidligere, er besøk i Dhading Besi der det gjenoppbygges skoler etter jordskjelvet og besøk hos Fulmaja Tamang noe som frister spesielt. Er det noen som har lyst til å være med. Det hadde vært artig om fler i Nepalgruppa kunne reise sammen. Det er kort frist for påmelding- 30.juni eller så raskt som mulig. Ring meg gjerne hvis du/dere kan tenke dere å være med.
Vennlig hilsen Tone Skarpaas."

Brosjyre om turen HER
 
 
Oppdatert 22.06.2017