Møter på Søgne menighetssenter
Møter på Søgne menighetssenter
Møter på  Søgne menighetssenter

"Onsdagsmøter" og annet

Søgne menighetssenter ligger på Torve. Stedet var tidligere kjent som "Agderstrand" - et leirsted som Normisjon drev.
Søkningen til leirer avtok, og Normisjon bestemte seg for å selge noen av leirsteden sine, og ett av disse ble Agderstrand. I 2013 ble stedet solgt til det som nå heter Søgne menighetsforenig, og stedet fikk navnet Søgne menighetssenter.  (Se Fædrelandsvennen 14.02.2013.)

 

MØTEDATOER  FOR VÅREN  2020 på Søgne menighetssenter
Møtene starter 19:30 hvis ikke annet er annonsert.

15. jan 

Bibelkveld. Undervisning i Johannes Åpenbaring av Kurt Hjemdal. Del 1. 
Sang av Anne Grete Melbye.

29. jan 

«Nord-Korea. Tenn Lys i mørket» ved Roald Føreland, Orientmisjonen.
Sang av Camilla Wennesland.

5. feb 

Bibelkveld. Undervisning i Johannes Åpenbaring av Kurt Hjemdal. Del 2.

12. feb 

Bibelkveld. Undervisning i Johannes Åpenbaring av Kurt Hjemdal. Del 3.

4. mars 

Bibelkveld. Undervisning i Johannesbrevene av Pål Bjørkkjær.

18. mars 

Lars Dale. Tema: Paulus på livssynstorget i Aten - en modell for oss i dag?
Sang av Jaktlaget.

25. mars 

Møte med NLM. Tale: Andreas Årikstad. Tema: «Endetiden i Bibelens lys».
Sang av Holum sanggruppe

1. april 

Bibelkveld. Undervisning i Markusevangeliet av Marianne Braseth.

22. april 

«Kunsten å leve» ved Per Emanuelsen. Sang av Sonja og Terje Govertsen, Marit og Arild Hobbesland

6. mai 

Vårfest med Hestnes Brothers. (Helge Spilling m.fl.!)

Bønn kl 19.00 før møtene!
Be for Søgne Menighetssenter og for møtene der!