Møter på Søgne menighetssenter
Møter på  Søgne menighetssenter

"Onsdagsmøter" og annet


Møtene starter 19:30 hvis ikke annet er annonsert.

 

ONSDAG 13. SEPTEMBER

Møte v/Israelsmisjonen. Tale og sang ved Bjørg og Arve Aarrestad             

                 

ONSDAG 27. SEPTEMBER

Møte v/NMS.  Tale ved Jan Ivar Nilsen. Sang Torunn og Erik Daland

 

ONSDAG 11. OKTOBER

Samling i Langenes arbeidskirke  i forb. med Luther-jubileet

 

SØNDAG 22. OKTOBER

Bernt Rune Sandrib taler   -  Musikk ved  Voie  Brass

 

ONSDAG 25. OKTOBER

Rune Østerberg  - misjon blant innvandrere   -   KIA  koret synger

 

ONSDAG 8. NOVEMBER  

Møte v/Normisjon  -  Knut Svein Dale   -  Sang: Merete m/venner

 

ONSDAG 15. NOVEMBER

Møte v/NLM.  Holum Sanggruppe

 

ONSDAG 22. NOVEMBER

Tale av Eivind Flå – Norsk Muslim-misjon    Sang     

 

SØNDAG 26. NOVEMBER

Flekkerøy Sangkamerater. Tale  Allan Neset

 

ONSDAG 13. DESEMBER

Grøtfest  / Adventfest