Møter på Søgne menighetssenter
Møter på  Søgne menighetssenter

"Onsdagsmøter" og annet


Møtene starter 19:30 hvis ikke annet er annonsert.

MØTEDATOER  FOR VÅREN  2019 -  Søgne menighetssenter

 

ONSDAG  16. JANUAR     Taler:  Eivind Flå  - Muslimmisjonen

                                              Sang : Astri og Jarle Thoresen

MANDAG  28. JANUAR     Årsmøte i Menighetsforeningen

 

ONSDAG   30. JANUAR     Jostein Andreassen  Tema:Likkledet i Torino

                                              Sang:  Jarle Børnes

ONSDAG  13. FEBRUAR     Møte ved Israelsmisjonen

                                              Taler: Carl Otto Tønnessen  Sang: Lund kor

Onsdag  20.    FEBRUAR    Møte ved  NLM   - 

                                          Taler Åge Solsvik og  sangere er  Berith og Agnar Gjertsen.

ONSDAG  27.  FEBRUAR    Møte ved NMS

                                                Einar Braadland taler  - Sang av Hilde Elise Andreassen

ONSDAG  13. MARS           Bibelkveld med Terje Govertsen  Tema:  Bok fra NT

 

ONSDAG   27. MARS          Bibelkveld  med Lars Råmunddal fra Ansgarskolen

                                             Tema:  Bok fra NT                      

ONSDAG  10. APRIL            Møte ved Normisjon  Hilde  Halvorsen   taler    

                                               Sang  Frikstad  musikkor 

ONSDAG  24. APRIL           Bibelkveld med Steinar Kolltvedt 

                                              Tema: Bok i NT

ONSDAG  8. MAI                Sverre Jølstad  taler     Sang av Fyrlyset  fra Lindesnes

 

ONSDAG   22.  MAI             Martin Birkedal taler     Sang