Kirkeringer
Kirkeringer
Kirkeringer

Langenes og Stokkelandsskogen

KIRKERINGEN LANGENES
Møtes 2.hver onsdag kl. 11.00 i Langenes arbeidskirke.
Nye medlemmer er hjertelig velkommen!

 

Jobber for julemessa i november. Lager ting, prat og sosialt over en kopp kaffe. Andakt.
 

Kontakt: Vesla Ruud
Tlf: 907 87 022

 

KIRKERINGEN STOKKELANDSKOGEN
Møtes en onsdag i måneden kl. 19 hjemme hos medlemmene.
Åpent for nye medlemmer - bare å ta kontakt.

 

Startet i 1979 og har siden arbeidet for driften av LAK. Gir blant annet tilskudd
til lønning av vaskehjelp og er en av arrangørene av julemessa.

 

 

Kontakt: Grethe Thorsen
Tlf: 478 40 650/381 66 090
Epost: gkthorsen@gmail.com

 

 

(foto: Torbjørn Henriksen)