Sorgen det ikke sendes blomster til
Sorgen det ikke sendes blomster til
Sorgen det ikke sendes blomster til

Samtalegrupper for de som har opplevd samlivsbrudd.

SORGEN DET IKKE SENDES BLOMSTER TIL

 

Det å oppleve samlivsbrudd er også en sorg, men omgivelsene ser kanskje ikke alltid slik på det. Søgne menighet ønsker å gi et tilbud til dem som har opplevd samlivsbrudd, enten i samtale eller ved å tilby samtalegrupper i samarbeid med diakonene i Kristiansand. Gjennom nettverket "Sorg og omsorg- diakonene i Kristiansand og Søgne" tilbys det samtalegrupper.

SAMTALEGRUPPE
Samtalegruppen er en ”ledet selvhjelps-gruppe”. Det er ingen terapigruppe, men en gruppe der man kan hjelpe hverandre ved å lytte, oppmuntre og støtte og eventuelt gi hverandre råd. Gruppene virker også som et erstatnings-nettverk i en tid da nettverket blir mindre p.g.a. samlivsbruddet. Det er to gruppeledere i hver gruppe. Noen av gruppelederne har et samlivsbrudd bak seg, og alle har erfaring med gruppeledelse. Det legges stor vekt på taushetsplikt i gruppene. Tilbudet er gratis og det stiller ingen krav til kirkelig tilknytning eller tro.

 

Ønsker du noen å prate med? Ta kontakt med prest eller diakon i Søgne menighet.

Ønsker du å vite mer om gruppe eller å melde deg på gruppe?
Ta kontakt med diakon Silje Wik Vesterfjell tlf: 99294604
eller diakon i Grim og koordinator for gruppene: Fredrik Netland tlf: Fredrik.Netland@kristiansand.kommune.no , tlf:  984 33 825


facebook: "Sorg og omsorg- diakonene i Kristiansand og Søgne"