Styremøte for Søgne Menighetsforening
Styremøte for Søgne Menighetsforening

28. januar kl: 19.00 på Søgne menighetssenter.

Velkommen til årsmøte for Søgne Menighetsforening mandag 28. januar kl: 19.00 på menighetssenteret på Torve.

Det blir enkel servering.

Styret håper på mange fremmøtte og en konstruktiv dialog!

Velkommen!