Årsmøte i Søgne Menighet
Årsmøte i Søgne Menighet

Søgne hovedkirke 10. mars

 

Velkommen til menighetens årsmøte.

Søndag 10. mars i Søgne hovedkirke, etter gudstjenesten kl. 11.00.

 

Etter gudstjenesten blir det kirkekaffi før selve årsmøtet starter.

Årsmelding vil bli lagt ut på menighetskontoret og i kirkene. Her finner du også Årsmeldingen.

 

Saksliste

  1. Orientering om arbeidet i menigheten/årsmelding 2018
  2. Orientering om kirkevalget 2019
  3. Informasjon fra kirkelig fellesnemnd om sammenslåing av de tre fellesrådene
  4. Eventuelt

 

Søgne menighetsråd