Gudstjenester jul og nyttår 2019
Gudstjenester jul og nyttår 2019
Gudstjenester jul og nyttår 2019

VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTER

 

TIRSDAG 10. DESEMBER

Søgne hovedkirke kl.11.00: Julegudstjeneste for eldre v/Birte Løvåsen.

 

JULAFTEN 24. DESEMBER

Søgne hovedkirke kl.14.30: Julegudstjeneste v/Birte Løvåsen. Sang: Nora Strømme.

Langenes arbeidskirke kl.14.30: Julegudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø. Sang av Familiekoret.

Søgne hovedkirke kl.16.00: Julegudstjeneste v/Birte Løvåsen. Søgne Musikkorps spiller. Sang: Nora Strømme.

Langenes arbeidskirke kl.16.00: Julegudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø.

Søgne gamle kirke kl.16.00: Julegudstjeneste v/Jan Olav Brufjell. Sang av Ine Repstad Hansen og Elin Knutsen. Gitar: Svein Helge Vikse.

 

Det er takkoffer til Kirkens Nødhjelp og Kirkens SOS i alle gudstjenestene på julaften.

 

JULEDAG 25. DESEMBER

Søgne hovedkirke kl.12.00: Høytidsgudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø. Sang av Høytidskoret. Nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet.

 

2. JULEDAG 26. DESEMBER

Ikke gudstjeneste i Søgne og Songdalen. Ta gjerne turen til Kristiansand Domkirke.

 

NYTTÅRSAFTEN 31. DESEMBER

Ikke gudstjeneste i Søgne og Songdalen.

 

NYTTÅRSDAG 1. JANUAR

Greipstad kirke kl.12.00: Nyttårsgudstjeneste v/Birte Løvåsen. Nattverd. Fellesgudstjeneste for Søgne og Songdalen.