Gudstjenester jul og nyttår
Gudstjenester jul og nyttår

VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTER

 

JULAFTEN 24. DESEMBER

Søgne hovedkirke kl.14.30: Julegudstjeneste v/Birte Løvåsen. Sang av Miniklang.

Langenes arbeidskirke kl.14.30: Julegudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø. Sang av Familiekoret.

Søgne hovedkirke kl.16.00: Julegudstjeneste v/Birte Løvåsen. Søgne Musikkorps spiller. Sang av Mari Seilskjær.

Langenes arbeidskirke kl.16.00: Julegudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø. Sang av Siri Øksendal.

Søgne gamle kirke kl.16.00: Julegudstjeneste v/Jan Olav Brufjell. Sang av Ine Repstad Hansen og Elin Knutsen..

 

Det er takkoffer til Kirkens Nødhjelp og Kirkens SOS i alle gudstjenestene på julaften.

 

JULEDAG 25. DESEMBER

Søgne hovedkirke kl.12.00: Høytidsgudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø. Sang av Anne Ruth Gjelsås Bjorå. Nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet.

 

2. JULEDAG 26. DESEMBER

Ikke gudstjeneste i Søgne og Songdalen. Ta gjerne turen til Kristiansand Domkirke: Gudstjeneste kl.11.00 v/Frode Fjeldbraaten.

 

NYTTÅRSAFTEN 31. DESEMBER

Ikke gudstjeneste i Søgne og Songdalen. Ta gjerne turen til Mandal eller Kristiansand: Kveldsgudstjeneste i Mandal kirke kl.18.00 v/Eva Marie Jansvik og Midnattsgudstjeneste i Kr.sand Domkirke kl.23.15 v/Freddy Berg.

 

NYTTÅRSDAG 1. JANUAR

Greipstad kirke kl.12.00: Nyttårsgudstjeneste v/Svein Arve Egeland. Sang av Camilla Wiig Wennesland. Nattverd. Takkoffer til NMS. Fellesgudstjeneste for Søgne og Songdalen.