Ungdomsdiakon
Ungdomsdiakon

Asbjørn Gabrielsen

Fra kateket til ungdomsdiakon

Asbjørn Gabrielsen har vært i et vikariat som kateket i snart 2 år og til nyttår går vikariatet ut, men vi kommer til å se mere til Asbjørn i Søgne menighet og rundt omkring i bygda.

I januar kommer vår kjære kateket Live Lunde Gjedrem tilbake. I tillegg får vi beholde Asbjørn fordi Menighetsrådet fra 1. januar har engasjert han som ungdomsdiakon i 80 % stilling. Dette er i første omgang en ettårig prosjektstilling. Ungdomsdiakonen skal ha sitt arbeid rettet mot unge i menigheten og i Søgne kommune og skal samarbeide tett med diakon og resten av staben. Asbjørn har mange flotte tanker og ideer om stillingen, og den første tiden vil gå med til å forme stillingen ut fra ønsker og behov blant ungdommen. Vi ønsker han lykke til i denne spennende og viktige jobben.

Stillingen finansieres i første omgang med menighetens egne midler. Har du lyst til å støtte dette prosjektet, kan du overføre  ønsket beløp til konto 3090.07.05669 eller bruke Vipps til 103202: i menyen velger du «betal» (handlevogn), skriv vippsnr 103202 i søkefeltet, velg «Søgne menighets arbeid» og skriv inn ønsket beløp og betal.