Velkommen til påskens gudstjenester
Velkommen til påskens gudstjenester

PALMESØNDAG 14. APRIL

Langenes arbeidskirke kl.11.00: Gudstjeneste v/Jan Austad. Nattverd. Takkoffer til Blå Kors.

 

SKJÆRTORSDAG 18. APRIL

Greipstad kirke kl.11.00: Fellesgudstjeneste v/Eirik Nyfeldt Bø. Nattverd.

 

LANGFREDAG 19. APRIL

Søgne hovedkirke kl.11.00: Felles pasjonsgudstjeneste v/Svein Arve Egeland.

 

PÅSKEDAG 21. APRIL

Søgne hovedkirke kl.11.00: Høytidsgudstjeneste v/Birte Løvåsen. Nattverd. Søndagskole/Supersøndag med ekstra sprell og overraskelse for store og små barn  i Kirkestua. Takkoffer til NMS.

 

2. PÅSKEDAG 22. APRIL

Søgne gamle kirke kl.11.00: Gudstjeneste v/Birte Løvåsen. Dåp. Sang av Inger Böhm. Takkoffer til menighetsarbeidet.