DÅP
DÅP
DÅP

Velkommen til dåp!

Velkommen til dåp

«Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv.

Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager. Jesus døpte ikke, men utfordret mennesker han møtte til å være sammen med ham og følge ham. Etterfølgerne til Jesus fikk i oppdrag å gi dåpen videre til mennesker over hele verden og å undervise om Guds gode vilje med menneskenes liv. I bibelteksten som blir lest i dåpsliturgien, sier Jesus: "Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." (Matteusevangeliet kapittel 28, vers 18-20).» Utdraget er hentet fra kirken.no. Vil du lese mer om dåp, trykk her.

 

 

Velkommen til dåp i Søgne menighet! Vi har tre kirker i Søgne, Søgne hovedkirke, Søgne gamle kirke og Langenes arbeidskirke. Du er velkommen til å døpe ditt barn i den kirken du selv ønsker.  

 

 

Slik går du frem for å bestille dåp

For å melde barnet ditt opp til dåp trykk på «påmelding til dåp». Du trenger barnets fødselsnummer for å bestille dåp. Har du ikke mottatt dette kan du ta kontakt med menighetskontoret. Vi kan hjelpe deg med å melde deg på. Når du har valgt ønsket kirke og dato fyller du ut skjema. Det er ikke mulig å endre dato selv, ønsker du å bytte dag tar du kontakt med menighetskontoret slik at vi kan hjelpe deg med dette. Kort tid etter at skjemaet er levert, vil dere få en bekreftelse fra oss, og vi avtaler en dåpssamtale.

Påmelding til dåp.

 

Dåpssamtalen:

Når dåpspåmeldingen er registrert hos oss ringer vi deg for å avtale en dåpssamtale. Denne gjennomføres samme uke, eller uken før dåpsdato. Her vil dere få tid til å få praktiske opplysninger rundt dåpsdagen og en samtale rundt det å døpe sitt barn. Dåpssamtalen varer omkring 30. minutter. Det er vanligvis presten som skal døpe barnet som har denne samtalen. Møt opp på menighetskontoret, Rådhusveien 39 (i andre etasje over Søgne og Greipstad sparebank). Husk å ta med fødselsattest fra Folkeregisteret, samt navn, adresse fødselsår på de som skal være fadder til barnet.

 

Faddere

Det er en ærefullt oppgave å være fadder. Fadderne skal være vitner om at barnet er døpt med en kristen dåp. De lover også å be for barnet og lære barnet selv å be. Det er ikke noe krav om at faddere er medlem i den norske kirke.  Barnet skal ha minst to faddere. Fadderne må ha fylt 15 år.

 

Trosopplæring

Søgne menighet har ulike tiltak og aktiviteter som kan være flott å være med på når barnet er døpt. På våre nettsider kan du lese om de ulike aktivitetene barnet kan være med på. Det er også søndagsskole ved de fleste gudstjenester. Dåpsbarnet blir medlem av den norske kirke. Som et ledd i trosopplæringen til barnet tilbyr vi ulike trosopplæringstiltak hvert år fra barnet er 1 år og frem til det er 18år. Dere vil motta et invitasjon i posten for det konkrete tiltaket. Trosopplæringstiltakene kan du lese mer om her. Dette er flotte tiltak som er tilpasset barnets alder og interesse. Her er det mulighet for å komme i kontakt med andre barn på samme alder, være med på kjekke aktiviteter og leker og få tilpasset undervisning om de ulike bibelhistoriene.

 

Dåp i gudstjenesten

Dåp er en offentlig handling og finner sted under en gudstjeneste. Har dere behov for tilrettelegging for å kunne gjennomføre dåp kan dere ta kontakt med menighetskontoret for å avtale dette.

 

Alle som ønsker er velkommen til å døpe sine barn i Søgne menighet!