Temagudstjenester i oktober
Temagudstjenester i oktober

Gi mening!

Gi mening!

I oktober er du velkommen til gudstjenester litt utenom det vanlige i Søgne!

Vi skal ha «Gi mening» som en overskrift over gudstjenestene og ønsker å gi inspirasjon og påfyll. Søgne menighet er med i et prosjekt som ønsker å fremme givergleden i menigheten. Vi har fått dispensasjon fra tekstrekkene i oktober og skal bruke søndagene denne måneden til tekster fra bibelen som taler rundt dette tema.

Det er mange aspekter ved å gi, og det det finnes ikke grenser for hva som kan gis. Er rikdom bare en definisjon på hva vi eier, eller er det noe som kan oppstå også når vi gir? Vi kan gi av vår tid, våre penger og vår omsorg. Kanskje kan denne måneden være til inspirasjon og gi deg nytt syn på det å gi. Menighetsrådet vil delta på ulikt vis. Du er velkommen til god kirkekaffe 7. oktober. Vi håper at vi kan gi deg noe denne måneden! Vi ser frem til oktober og gleder oss til å feire gudstjeneste sammen. Velkommen!

7. oktober:

Gudstjeneste i hovedkirken v/Birte Løvåsen. Tore Gullaksen taler. Nattverd. Kirketakkekaffe.

14. oktober:

Gudstjeneste i hovedkirken v/Live Lunde Gjedrem. Utdeling av 4års-bok. Dåp. Takkoffer til menighetsarbeidet. Miniklang deltar.

14. oktober:

Gudstjeneste i Langenes arbeidskirke v/Eirik Nyfeldt Bø. Utdeling av 4års-bok. Dåp. Takkoffer til menighetsarbeidet. Familiekoret deltar.

21. oktober

Gudstjeneste i hovedkirken v/Birte Løvåsen. 50års-konfirmanter. Kirkekaffe. Dåp. Takkoffer til Kirkens bymisjon (TV-aksjonen). Nattverd.

28.oktober

Gudstjeneste i Langenes arbeidskirke v/Eirik Nyfeldt Bø. Sindre Fosse taler. Takkoffer til menighetsarbeidet.

28. oktober

Gudstjeneste i Søgne gamle kirke v/Jan Olav Brufjell. Dåp. Takkoffer til menighetsarbeidet.

 

 

Har du lyst å engasjere deg, på en eller annen måte i menigheten?

Det er mange måter å engasjere seg på. Under ser du noen eksempler.

* Bli med å be for mengihetsarbeidet vårt. Ønsker du en bønneliste med ulike bønneemner for hver dag i uken? Trykk her.

* Bli med som frivillig under gudstjenesten eller i lag og forening. Meld din interesse på mail ved å trykke her så vil du bli kontaktet av menighetskontoret. Dette er selvfølgelig ikke forpliktende, men gir mulighet til en samtale hvor du kan informeres og høre om arbeidet som drives. Kanskje er det noe du har lyst å være med på? Eller kanskje har du en super ide om noe nytt du har lyst til å starte opp? Vi ønsker å støtte så godt vi kan!

* Ønsker du å lese mer om hvorfor menigheten trenger flere økonomiske støttespillere? Les mer, ved å trykke her.  Kunne du tenke deg å bli fastgiver? Trykk her.