Bispevisitas i Søgne
Bispevisitas i Søgne

Biskop Stein Reinertsen kommer til Søgne uke 4.

Bispevisitas i Søgne.

Biskopen vår, Stein Reinertsen, kommer på bispevisitas 22.-23. januar og 27. januar.

Vi har et fint og variert program og inviterer deg herved til å være med på følgende programposter:

 

Tirsdag 22.01

 Kl: 09.00-09.30 Morgenbønn v/ Eirik Nyfeldt Bø i Søgne gamle kirke

 Kl: 10.30-11.30 «INTEGRERING- et lokalt samarbeid», i Kultursalen på Søgne gamle prestegård.

 Utdeling av diakoniprisen, Presentasjon av lokale samarbeidspartnere, Musikk v/kulturskolen.

 

Onsdag 23.01

Kl 19.00-21.00 Velkommen til åpent møte med biskopen på Søgne menighetssenter.     

Tema for kvelden: “Et felles “VI”, et felles ansvar”. Innlegg ved representant fra Menighetssenteret,

menighetsrådsleder og sokneprest. Musikals innslag fra «Sanger om Søgne». Hilsen ved biskopen.

Servering av suppe og kirkekaffe.

 

Søndag 27.01

Kl. 11.00 Felles visitasgudstjeneste for Søgne, Greipstad og Finsland i Søgne hovedkirke v/biskop Stein Reinertsen. Visitasforedrag. Kirkekaffe.

 

 

Velkommen!