Kirkevalg
Kirkevalg

Kandidatlistene Menighetsrådsvalget og Bispedømmerådsvalget er klare.

Det er kirkevalg 9. september 2019. Du er invitert til å være med på å skape framtidas kirke! Nominasjon av kandidater er gjennomført og her følger listen over kandidater på valg.

Valg av menighetsråd i Søgne sokn

Menighetsrådet har vedtatt følgende liste lagt frem av nominasjonskomiteen .
I Søgne skal det velges 8 faste rådsmedlemmer og 5 vara. 

1.   Solveig Sagatun, 1947
2.   Rune Røiseland, 1968
3.  Joni Helene Jensen, 1981
4.   Ole Petter Sløgedal, 1995
5.   Sissel Heier Repstad, 1965
6.   Tor Egil Ersdal. 1966
7.   Annette Seilskjær, 1962
8.   Jan Arne Kleivset, 1952
9.   Elin Hareland, 1964
10. Torunn Møller, 1969
11. Liv Gautestad, 1945
12. Aslaug Bakke, 1944
13. Atle Julius Fosse, 1953

Kirkevalget finner sted 9. september 2019, med forhåndsstemming fra 10. august. Forhåndstemming skjer på menighetskontoret. Åpningstider i denne perioden oppdateres etterhvert.  Stemming på selve valgdagen skjer i Nygårdshallen, samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. Valg på leke medlemmer av bispedømmerådet finner sted samtidig med menighetsrådsvalget.  Stemmerett ved Kirkevalget har alle som er medlemmer i Den norske kirke og er 15 år eller fyller 15 år i 2019.

Valglister nytt bispedømmeråd

Følgende tre kandidatlister for leke medlemmer i bispedømmerådet er godkjent av Valgrådet i Agder og Telemark bispedømme:

  • Bønnelista
  • Åpen folkekirkes liste
  • Nominasjonskomitéens liste

Dette  innebærer at velgerne for første gang kan velge mellom tre ulike lister for valg av bispedømmeråd når de skal stemme på valgdagen 9. september.

Videre godkjente valgrådet kandidatliste for prestenes representant i bispedømmerådet og kandidatliste for leke kirkelige tilsatte. De to sistnevnte listene kan bli supplert med ekstra kandidater gjennom supplerende nominasjon innnen 7. juni. I disse to valgene er det kun tilsatte i Den norske kirke som har stemmerett.

Les om kandidatene til Bispedømmerådet: 
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/agder/nyheter/kirkevalglistene-2019/