Kirkevalg og forhåndsstemming
Kirkevalg og forhåndsstemming
Kirkevalg og forhåndsstemming

Kandidatlistene Menighetsrådsvalget og Bispedømmerådsvalget er klare.

Det er kirkevalg 9. september 2019. Du er invitert til å være med på å skape framtidas kirke! Du kan nå forhåndsstemme på Søgne menighetskontor, Rådhusveien 39, i kontorets ekspedisjonstid: tirsdag kl. 12-14 og onsdag-fredag kl. 10-14. Siste uke før valget, blir det mulig å forhåndsstemme mandag-fredag kl. 8-15.30, og torsdag 5. september fram til kl. 19.00.

Stemming på selve valgdagen skjer i Nygårdshallen, samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. Valg på leke medlemmer av bispedømmerådet finner sted samtidig med menighetsrådsvalget.  Stemmerett ved Kirkevalget har alle som er medlemmer i Den norske kirke og er 15 år eller fyller 15 år i 2019.

Valg av menighetsråd i Søgne sokn
Menighetsrådet har vedtatt følgende liste lagt frem av nominasjonskomiteen.
I Søgne skal det velges 8 faste rådsmedlemmer og 5 vara. 

1.   Solveig Sagatun, 1947
2.   Rune Røiseland, 1968
3.  Joni Helene Jensen, 1981
4.   Ole Petter Sløgedal, 1995
5.   Sissel Heier Repstad, 1965
6.   Tor Egil Ersdal. 1966
7.   Annette Seilskjær, 1962
8.   Jan Arne Kleivset, 1952
9.   Elin Hareland, 1964
10. Torunn Møller, 1969
11. Liv Gautestad, 1945
12. Aslaug Bakke, 1944
13. Atle Julius Fosse, 1953

Valglister nytt bispedømmeråd

Følgende tre kandidatlister for leke medlemmer i bispedømmerådet er godkjent av Valgrådet i Agder og Telemark bispedømme:

  • Bønnelista
  • Åpen folkekirkes liste
  • Nominasjonskomitéens liste

Dette  innebærer at velgerne for første gang kan velge mellom tre ulike lister for valg av bispedømmeråd når de skal stemme på valgdagen 9. september.

Les om kandidatene til Bispedømmerådet: 
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/agder/nyheter/kirkevalglistene-2019/. For øvrig finner du mer informasjon om på www.kirkevalget.no.