Informasjonsmøte om organisasjonsform for Langenes arbeidskirke
Informasjonsmøte om organisasjonsform for Langenes arbeidskirke
Informasjonsmøte om organisasjonsform for Langenes arbeidskirke

Foto: Torbjørn Henriksen

Tidspunkt: Onsdag 7. august kl. 19.00 i kjellerstua i Langenes arbeidskirke.

Det er kommet innspill om å innlemme Langenes arbeidskirke i Søgne sokn. Styret i Stiftelsen er positive il dette og det er satt i gang en prosess for å få dette til. På informasjonsmøtet vil det bli gitt nærmere informasjon og det er muliughet for å stille spørsmål og komme med innspill.

Hilsen Styret i Stiftelsen.