MENIGHETSRÅDSVALGET I SØGNE - RESULTATER
MENIGHETSRÅDSVALGET I SØGNE - RESULTATER
MENIGHETSRÅDSVALGET I SØGNE - RESULTATER

Faste medlemmer:

Solveig Sagatun, Rune Røiseland, Joni Helene Jensen, Ole Petter Sløgedal, Sissel Heier Repstad, Elin Hareland, Liv Gautestad, Annette Seilskjær

Varamedlemmer: Jan Arne Kleivset,Tor Eglil Ersdal, Torunn Møller, Aslaug Bakke, Atle Julius Fosse