Søgne menighet > Menysider > Semesterkalender
Kalender

Søgne menighet

SØGNE MENIGHET

Postadresse: Pb 1080, 4683 Søgne.
Besøksadresse:
 Rådhusveien 39

E-post: post.sogne.menighet@kristiansand.kommune.no

Sammenslåing Søgne, Songdalen og Kristiansand

F.o.m. 01.01.2020 avvikler vi sentralbordet i Søgne, og telefonhenvendelser betjenes hos Kirkens Servicetorg i Kristiansand,

tlf. 38 19 68 00.

Man kan også sende e-post til: kirkens.servicetorg@kristiansand.kommune.no

 

Menighetens ansatte kan kontaktes på mobil og e-post. Se info under "Kontakt oss" øverst på denne sida.

 

Utleie
Søgne menighetssenter: Marian Børnes
e-post: marianbornes@gmail.com

 
Langenes arbeidskirke: Erik Andreassen
T: 410 34 198

 

Noen å snakke med:  Kirkens SOS

 

Den norske kirkes nettportal