Velkommen til Kveldsbønn


Velkommen til bønnestund i Langenes arbidskirke hver tirsdag kl. 18.00. 

 

Tilbake