Søgne menighet > Forside
  • Bildekarusell 5
  • Bildekarusell 4
  • Bildekarusell 3
  • Bildekarusell 2
  • Bildekarusell 1
  • Bildekarusell
  • Konfirmasjon
HVA SKJER?

SØGNE MENIGHET

Postadresse: Pb 1080, 4683 Søgne.
Besøksadresse:
 Rådhusveien 39

E-post: post.sogne.menighet@kristiansand.kommune.no

Sammenslåing Søgne, Songdalen og Kristiansand

F.o.m. 01.01.2020 avvikler vi sentralbordet i Søgne, og telefonhenvendelser betjenes hos Kirkens Servicetorg i Kristiansand,

tlf. 38 19 68 00.

Man kan også sende e-post til: kirkens.servicetorg@kristiansand.kommune.no

 

Menighetens ansatte kan kontaktes på mobil og e-post. Se info under "Kontakt oss" øverst på denne sida.

 

Utleie
Søgne menighetssenter: Marian Børnes
e-post: marianbornes@gmail.com

 
Langenes arbeidskirke: Erik Andreassen
T: 410 34 198

 

Noen å snakke med:  Kirkens SOS

 

Den norske kirkes nettportal


Temakveld

   Les mer...

MENIGHETSRÅDSVALGET I SØGNE - RESULTATER

   Les mer...

Vi trenger ny dirigent

Barnekoret Miniklang øver tirsdager kl.17.00 på Søgne menighetssenter, Torve  ...   Les mer...

Nå kan du gi med Vipps på mobilen

Gi en gave til menighetsarbeidet, Menighetsbladet eller til søndagens kollekt ...   Les mer...

PÅMELDINGER

Registrer din påmelding her!        Les mer...