Trosopplæring


Her kan dere se våre trosopplæringstiltak. Vi har en trosopplæringsplan som strekker sseg fra 0 - 18 år, og har du få informasjon om tiltakene som gjelder for alle årstrinn .

Velg tiltak i listen nedenfor for mer informasjon..