Kontaktinformasjon


Søgne menighet

Adresse: Rådhusveien 39, 4640 SØGNE - se kart
Telefon:
38 19 68 00
Epost:
 post.sogne.menighet@kristiansand.kommune.no

Finn oss på Facebook

Daglig leder

Irene Hæåk

48159874

Send e-post

Diakon

Lene Nilsen Berge

47701694

Send e-post

Kateket

Live Lunde Gjedrem

97535742

Send e-post

Kirketjener

Jostein Schaldemose

99640631

Send e-post

Konsulent

Solveig Holmesland Bentsen

91577285

Send e-post

Menighetspedagog

Astri Thoresen

91594474

Send e-post

Organist

Roar Borøy

41417940

Send e-post

Prest

Hilde Gunn Sletten

47860544

Send e-post

Renholder

Siri Tønnessen

+4792898191

Send e-post

Sokneprest

Birte Esther Løvåsen

48409621

Send e-post

Ungdomsdiakon

Asbjørn Gabrielsen

41120530

Send e-post