Kontaktinformasjon


Søgne menighet

Adresse: Rådhusveien 39, 4640 SØGNE - se kart
Telefon:
38 19 68 00
Epost:
 post.sogne.menighet@kristiansand.kommune.no

Finn oss på Facebook

Daglig leder

Irene Hæåk

48159874

Send e-post

Diakon

Lene Nilsen Berge

47701694

Send e-post

Kateket

Live Lunde Gjedrem

97535742

Send e-post

Kirketjener

Jostein Schaldemose

99640631

Send e-post

Menighetspedagog

Astri Thoresen

91594474

Send e-post

Organist

Roar Borøy

41417940

Send e-post

Prest

Johan Breilid Gimse

99324002

Send e-post

Renholder

Siri Tønnessen

92898191

Send e-post

Sokneprest

Birte Esther Løvåsen (F.t. sykemeldt)

48409621

Send e-post

Ungdomsarbeider

Vibeke Borøy

98898935

Send e-post

Ungdomsdiakon

Asbjørn Gabrielsen

41120530

Send e-post

Vikarprest

Thor Kåre Kalvik

41503955

Send e-post

Her har dere en presentasjon av staben. Denne ble filmet under koronatid, og det vil dere sikkert merke på avstanden vi holder til hverandre ;-)