Kontaktinformasjon


Søgne menighet

Adresse: Rådhusveien 39, 4640 SØGNE - se kart
Telefon:
38 19 68 00
Epost:
 sogne.kristiansand@kirken.no

Finn oss på Facebook

Daglig leder

Irene Hæåk

48159874

Send epost

Diakon

Lene Nilsen Berge

47701694

Send epost

Diakonvikar

Hilde Hauge Røyksund

90563799

Send epost

Kirketjener

Kristian Nilsen

92285257

Send epost

Kirketjener

Trond Sandvik Simonsen

91774745

Send epost

Menighetspedagog

Ingvar Andersen

97535742

Send epost

Menighetspedagog. Forsanger

Astri Thoresen

91594474

Send epost

Organist

Roar Borøy

41417940

Send epost

Prest

Johan Breilid Gimse

99324002

Send epost

Renholder, kirkevert og blomster HK

Siri Tønnessen

92898191

Send epost

Sokneprest

Olav Trømborg

97181602

Send epost

Ungdomsarbeider

Vibeke Borøy

98898935

Send epost

Ungdomsdiakon

Asbjørn Gabrielsen

41120530

Send epost

Her har dere en presentasjon av staben. Denne ble filmet under koronatid, og det vil dere sikkert merke på avstanden vi holder til hverandre ;-)