Kontaktinformasjon


Søgne menighet

Adresse: Rådhusveien 39, 4640 SØGNE - se kart
Telefon:
38 19 68 00
Epost:
 sogne.kristiansand@kirken.no

Finn oss på Facebook

Daglig leder

Irene Hæåk

48159874

Send e-post

Diakon

Lene Nilsen Berge

47701694

Send e-post

Kirketjener

Kristian Nilsen

92285257

Send e-post

Kirketjener

Trond Sandvik Simonsen

91774745

Send e-post

Menighetspedagog

Ingvar Andersen

97535742

Send e-post

Menighetspedagog

Astri Thoresen

91594474

Send e-post

Organist

Roar Borøy

41417940

Send e-post

Prest

Johan Breilid Gimse

99324002

Send e-post

Renholder

Siri Tønnessen

92898191

Send e-post

Sokneprest (f.t. sykemeldt)

Olav Trømborg

97181602

Send e-post

Ungdomsarbeider

Øyvind Ellefsen

97567449

Send e-post

Ungdomsarbeider (f.t. permisjon)

Vibeke Borøy

98898935

Send e-post

Ungdomsdiakon

Asbjørn Heyerdahl Gabrielsen

41120530

Send e-post

Vikarprest

Irlin Bråten

45230369

Send e-post

Vikarprest

Sigmund Bernhard Kruse

90128393

Send e-post

Her har dere en presentasjon av staben. Denne ble filmet under koronatid, og det vil dere sikkert merke på avstanden vi holder til hverandre ;-)