Tacomiddag


Kom og spis tacomiddag sammen med oss! Vi serverer! Alle generasjoner er velkommen!

Hvor: Søgne menighetssenter, Torve, i spisesalen nede i kjelleren.

Når: Kl. 17.00 til 19.00. ca en onsdag i måneden.

Vårens datoer for tacomiddag: 

onsdag 24. januar

onsdag 13. mars 

onsdag 10. april og

onsdag 22. mai 

Hva: Tacomiddag med tilhørende kaffe og te.

Pris: 60 kr. pr. pers. / 150 kr. pr. familie. Betaling skjer ved å Vippse/kontantbetaling på stedet.

Velkommen til et koselig fellesmåltid.

Tilbake