Tacomiddag


Kom og spis tacomiddag sammen med oss! Vi serverer! Alle generasjoner er velkommen!

Hvor: Søgne menighetssenter, Torve, i spisesalen nede i kjelleren.

Når: Kl. 17.00 til 19.00 en onsdag i måneden.

Hva: Tacomiddag med tilhørende kaffe og te.

Pris: 60 kr. pr. pers. / 150 kr. pr. familie. Betaling skjer ved å Vippse/kontantbetaling på stedet.

Velkommen til et koselig fellesmåltid.

Høstens oversikt:

onsdag 4. september

onsdag 9. oktober

onsdag 6. november og

onsdag 4. desember

Tilbake