Om oss


Søgne menighet er en del av Den norske kirke, og vi deler kirkens visjon som er

«Mer himmel på jord»

Vårt slagord er: Søgne Menighet - Kom og se!

-Se Jesus

-Se hverandre

-Se verden

Menighetsrådet har en handlingsplan der satsingsområdene er:

Frivillighet, Inkluderende fellesskap, Ungdomsarbeid, Digital kikre, Grønn menighet. Handlingsplanen finner du her.

Kirkene våre:

Aktivitetene i Søgne menighet er knyttet til våre tre kirker:

Søgne hovedkirke

Søgne gamle kirke

Langenes arbeidskirke

I tillegg foregår det mye aktivitet på Søgne menighetssenter

Tilbake