Ønsker du noen å prate med?


Vi trenger alle fellesskap, og noen og dele stort og smått med.

Søker du et kristent fellesskap? Menigheten har smågruppe-fellesskap, les mer her: Smågruppe-fellesskap! (sognemenighet.no) 

En til en-samtaler:
Av og til kan det være godt å prate med andre enn nær familie og venner. Ønsker du en prat med prest, diakon eller ungdomsdiakon, enten hjemme eller på kontoret, er du veldig velkommen til å ta kontakt. Det gjelder også om du vil ha en samtale med noen som vil lytte til din historie, vanskelig livssituasjon eller om du har spørsmål rundt tro og tvil.

Kirken tilbyr også nattverd i hjemmet for dem som har vansker med å komme seg til kirken,

Vi tilbyr også ritualer ved livets slutt for mennesker som ligger for døden enten hjemme, på sykehjem, eller sykehus.

Ta kontakt med:

Prestene:

Olav Trømborg, tlf. 971 81 602

Johan Breilid Gimse, tlf. 993 24 002

Diakon: Lene Nilsen Berge, tlf. 477 01 694

Ungdomsdiakon: Asbjørn Gabrielsen tlf: 90271191

Du kan også å ta kontakt med KIRKENS SOS ved å klikke her. 

 

Tilbake