Ønsker du noen å prate med?


Vi trenger alle fellesskap, og noen og dele stort og smått med.

 

 

Av og til kan det være godt å prate med andre enn nær familie og venner. Ønsker du en prat med prest, diakon eller ungdomsdiakon, enten hjemme eller på kontoret, er du veldig velkommen til å ta kontakt. Det gjelder også om du vil ha en samtale med noen som vil lytte til din historie, vanskelig livssituasjon eller om du har spørsmål rundt tro og tvil.

 

Kirken tilbyr også nattverd i hjemmet for dem som har vansker med å komme seg til kirken,

 

Vi tilbyr også ritualer ved livets slutt for mennesker som ligger for døden enten hjemme, på sykehjem, eller sykehus.

 

Ta kontakt med:

 

Prestene:

Birte Løvåsen, tlf. 484 09 621 (for tiden sykemeldt)

Johan Breilid Gimse, tlf. 993 24 002

Diakon:

Lene N. Berge tlf: 47701694

 

Ungdomsdiakon:

Asbjørn Gabrielsen tlf: 90271191

Du kan også å ta kontakt med KIRKENS SOS ved å klikke her. 

Tilbake