Velkommen til fest!


For deg som er frivillig medarbeider i Søgne menighet, eller lurer på om du kanskje vil bli det. Festen blir i Langenes arbeidskirke torsdag 9. feruar kl. 19.00. Påmelding på SMS innen 1. februar. Skriv ditt navn og teksten "medarbeiderfest" til: 905 63 799. Hilsen staben i Søgne menighet 

Tilbake