Vil du ha et godt råd?


Til høsten skal det være menighetsrådsvalg. Vil du være med og gi Søgne menighet et godt menighetsråd? Eller kjenner du noen som kan utfordres til å sitte i vårt menighetsråd? Da kan du ta kontakt med en i nominasjonskomiteen og melde inn forslag på deg selv eller andre. Medlemmer i nominasjonskomiteen: Kjell Sverre Langenes tlf. 97152434, Jorunn Gjedrem tlf. 95196719, Bård Andreas Lassen tlf. 99640739, Sverre Falch tlf. 90650906.

Menighetsrådet møtes 4-5 ganger i halvåret. Rådet har 8 valgte medlemmer pluss soknepresten, og 5 varamedlemmer. Menighetsrådet jobber ut fra Den norske kirkes visjon: Mer himmel på jorda, og lokal handlingsplan med følgende satsingsområder: Frivillighet, Ungdomsarbeid, Inkluderende fellesskap, Grønn menighet og Digital kirke - kommunikasjon. Nytt menighetsråd får ansvar for å revidere handlingsplanen og dermed bestemme hvilke satsingsområder som skal gjelde i perioden. Utenom dette, jobber menighetsrådet også med diakoni og kirkens omsorgstjeneste, planer innenfor musikk og kultur og trosopplæring, menighetsrådet er med og legger overordnete føringer for gudstjenesten og konfirmasjonsundervisningen - for å nevne noe. En nasjonal undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet. Valget foregår 11. september.

Tilbake