Sorggrupper for etterlatte


Samtalegrupper for voksne ved tap av ektefelle/samboer, barn, foreldre eller venner.

Å sørge er å reagere naturlig på et tap. Sorgen bærer i seg smerten over at noe har tatt slutt. Sorg er ingen sykdom, men det kan være krevende. En samtalegruppe kan for mange være en god hjelp. Det å dele fellesskap, tanker, opplevelser og følelser med andre i en liknende situasjon kan gi en følelsen av at man ikke er alene, og at det man føler er helt normalt.

Dette er ingen terapigruppe, men en gruppe hvor vi forsøker å hjelpe hverandre et steg videre. Gruppen består av 5-8 deltakere som har opplevd noenlunde likt tap.

Søgne menighet, ved diakon Lene Nilsen Berge samarbeider med diakonene i Kristiansand om samtalegrupper for etterlatte. Gruppene er frivillige samtalegrupper for voksne ved tap av ektefelle/samboer, barn, foreldre eller nære venner.  Gruppestart foregår kontinuerlig når det er nok deltakere med noenlunde likt tap. 5-8 deltakere + 2 ledere i hver gruppe. Det stilles ingen krav til kirkelig tilknytning eller tro.

For påmelding:

Ta kontakt med diakon i Søgne: Lene Nilsen Berge, tlf. 47701694, e-post LB485@kirken.no eller koordinator for sorggrupper i Kristiansand; Tone Schalla, tlf. 99298133, e-post TS942@kirken.no

Gruppe for barn: for barn som har mistet en som står dem nær? Ta kontakt med diakon.

 

Tilbake