Innkalling til menighetsmøte


Søgne menighetsråd innkaller til menighetsmøte om overføring av Langenes arbeidskirke til Søgne sokn.

Tid: Torsdag 11. februar kl. 19.00

 

Sted: På grunn av Covid 19, vil møtet avholdes digitalt. 

KLIKK HER FOR Å BLI MED PÅ MØTET

Sakspapirene finner du ved å klikke her: Saksframstilling, saksvedlegg

Representanter for Stiftelsen Langenes arbeidskirke vil orientere om prosessen og motivasjonen for å søke om overføring.

Det blir mulighet for å stille spørsmål og komme med innspill og kommentarer.

Velkommen til å delta!

KLIKK HER FOR Å BLI MED PÅ MØTET

Tilbake