Årsmelding fra Langenes Arbeidskirke


På grunn av smittevernrestriksjonene ble utegudstjenesten på Langenes søndag 7. mars avlyst. Det var også meningen at årsmøtet i Langenes arbeidskirke (stiftelsen og menighetsutvalget) skulle holdes etter gudstjenesten. Siden dette ikke var mulig å gjennomføre innenfor regelverket, så har stiftelsen og men.utvalget lagt ut sine årsmeldinger her:

 

 

<link til årsmelding menighetsutvalget>

<link til årsmelding stiftelsen>

<link til årsregnskap stiftelsen>

I tillegg ønsker stiftelsen å informere om prosessen med overdragelse av kirkebygget til Søgne sokn.

Det kan du lese mer om her:

<link til «Overgang til Søgne sokn – informasjonsbrev.pdf»>

 

Ta kontakt med Sverre Falch, leder i Stiftelsen Langenes arbeidskirke på 906 50 906 om du har noen spørsmål.

Tilbake