Samtalegruppe for de som har opplevd samlivsbrudd


Samtalegrupper for de som har opplevd samlivsbrudd.

SORGEN DET IKKE SENDES BLOMSTER TIL

Det å oppleve samlivsbrudd er også en sorg, men omgivelsene ser kanskje ikke alltid slik på det. Søgne menighet ønsker å gi et tilbud til dem som har opplevd samlivsbrudd, enten i samtale eller ved å tilby samtalegrupper der flere i lignende situasjon møtes. Gruppene blir ledet av diakoner eller andre med relevant erfaring og kompetanse. 

SAMTALEGRUPPE
Samtalegruppen er en ”ledet selvhjelps-gruppe”. Det er ingen terapigruppe, men en gruppe der man kan hjelpe hverandre ved å lytte, oppmuntre og støtte og eventuelt gi hverandre råd. Gruppene virker også som et erstatnings-nettverk i en tid da nettverket blir mindre p.g.a. samlivsbruddet. Det er to gruppeledere i hver gruppe. Det legges stor vekt på taushetsplikt i gruppene. Tilbudet er gratis og det stiller ingen krav til kirkelig tilknytning eller tro.

Ønsker du å vite mer om gruppe eller å melde deg på gruppe?
Ta kontakt med diakon Lene Nilsen Berge, tlf. 47701694.

 

Tilbake