Påskevandring Søgne Menighet


Vi har tre ulike påskevandringer rundt omkring i Søgne! Bli med dag vel! :-)

 

Påskeløypa rundt Kvernhusvannet

Det er laget en familieløype rundt Kvernhusvannet med 15 poster med start og slutt ved Langenes arbeidskirke. Det er en fin tur på ca. 3,5 km. Der kan du lese påske-evangeliet, svare på spørsmål, få ord og samtale-emner til ettertanke og løse bibelrebuser. Det er ikke sikkert at du finner svarene på alle spørsmålene der. Kanskje du må Google etter noen svar? Kanskje du lærer noe nytt? Det er både lette og litt mindre lette spørsmål. Med andre ord; det er noe for både store og små. 


Påskevandring ved Hovedkirka

Det legges også ut refleksjonstekster rundt Søgne hovedkirke

 

Påskevandring til Lindåsen

I tillegg er det lagt ut 15 poster på den 13 km lange rundturen opp til Lindåsen. Denne løypa har noen refleksjonstekster i tillegg til at du kan laste ned appen Turfhunt og svare på påskenøtter når du er på postene.  

Last inn TURFHUNT (Gratisapp) og be denne søke etter QR koden som du så kan scanne, og da åpner løypa seg for deg. Alternativt kan du legge inn koden FBDAFM så logges du inn på denne måten. Denne informasjonen finnes også på post 1 som ligger rett innenfor E39, på veien opp til Hellersdalen (rett øst for den midlertidige rundkjøringen).

https://cms.locatify.com/#/sharing/FBDAFM

 image001.png

Tilbake