Alders- og demensvennlige gudstjenester


Er det vanskelig å komme seg til gudstjeneste?Her er 3 korte alders- og demensvennlige gudstjenester som passer for alle.

Gudstjenestene er tatt opp i Kristiansand domkirke og produsert av Sanden Media. 

De varer i ca.25 minutter. Har en stram form med en kort preken, 3 salmer og gudstjenesteliturgi med gjenkjennelige formuleringer.

De kan brukes enten du bor hjemme eller på institusjon. 

For mange er det vanskelig å kunne delta på ordinære gudstjenester på grunn av funksjonsnedsettelser eller kognitiv svikt. Det kan derfor være en hjelp for både pårørende og helsepersonell å ha digitale gudstjenester som er tilrettelagt for denne brukergruppen.

GUDSTJENESTE 1 - HÅP

GUDSTJENESTE 2 - GUDS OMSORG

GUDSTJENESTE 3 - TRYGGHET OG GLEDE

Tilbake