Sorgkafè - for alle som har mistet noen


I menighetsstua i Domkirken menighetshus en gang i måneden

Kjære deg som har mistet noen.

Vi inviterer til åpen sorgkafè i menighetsstua i Domkirken menighetshus en gang i måneden.

Der snakker vi om sorgen og hva den gjør med oss, med forskjellig tema hver gang.

Våren 2023 er det åpen kafè kl. 12.30-14.00 onsdag 22.mars, onsdag 26. april og onsdag 24.mai.

Vi serverer kaffe og noe å bite i.

Sorgkafèen ledes av noen av diakonene i Kristiansand.

Den er gratis og det ingen påmelding.

 

Velkommen skal du være

 

Med vennlig hilsen

Inger Johanne Bolstad, rådgiver diakoni 

Kristiansand kirkelige fellesråd

Inger.johanne.bolstad@kristiansand.kommune.no

Tlf. 450 22 988

 

 

Tilbake