Sorgkafè - for alle som har mistet noen


I menighetsstua i Domkirken menighetshus en gang i måneden

Kjære deg som har mistet noen.

Vi inviterer til åpen sorgkafè i menighetsstua i Domkirken menighetshus en gang i måneden.

Der snakker vi om sorgen og hva den gjør med oss, med forskjellig tema hver gang.

 

Vi serverer kaffe og noe å bite i.

Sorgkafèen ledes av noen av diakonene i Kristiansand.

Den er gratis og det ingen påmelding.

 

Velkommen skal du være

 

Med vennlig hilsen

Lene Nilsen Berge, diakon i Søgne

Tlf. 477 01 694

E-post: LB485@kirken.no

 

 

Tilbake