Ventil - Sjelesorg for Ungdom


Er du mellom 18 og 30 år og trenger noen å snakke med?

Nytt tilbud starter opp i Kristiansand. Ventil er et samtaletilbud for unge voksne. Her møter du prester og diakoner som har tid til deg og har taushetsplikt. Ventil Kristiansand praktiserer en samtaleform som heter sjelesorg. Sjelesorg betyr omsorg for sjelen. Det vil si at det handler om å være et helt menneske. Både følelser, ånd og kropp har plass og omsorgen skjer gjennom lytting og samtale.

Tilbudet er gratis.

Påmelding på nettsiden Kristiansand - Ventil

Tilbake