HYGGETREFF


Er du mellom 50 og 100 år ca.?

Da er du velkommen til Hyggetreff på Søgne menighetssenter noen torsdager i semesteret klokken 11.00 til 13.00.

Vi får besøk av en gjest, spiser lunsj og lar praten gå ivrig rundt bordene. Kollekt. 

Håper vi ser deg! Hjertelig velkommen!

Datoer høsten 2023:

28. september. Håkon Borgenvik er gjest. Tema: Sorg og hvordan leve videre med tapet og sorgen

26. oktober. Arne Tord Sveinall er gjest. Tema: Sekter, dynamikken i dem og hva som skjer om man bryter ut,

30. november. Reidun Tjomsland Vargas. Tema: Erfaringer med meditasjon/Transendental meditasjon. 

 

Hyggekomiteen/Søgne menighet

Spørsmål? Ta kontakt med diakon Lene Nilsen Berge, tlf. 477 01 694, e-post: LB485@kirken.no

 

Tilbake