KRIK Søgne


KRIK Søgne er et lavterskel aktivitetstilbud for ungdom i 8. klasse og oppover.
1-2 ganger i måneden møtes vi i Tangvallhallen for sport, konkurranser, aktiviteter og andakt, før vi spiser pizza sammen og henger i Søgne Fritidsklubb sine lokaler like etter treningen. 
 

Oppmøte er kl 19.00 i Tangvallhallen. 
Like etter trening spiser vi pizza (koster 30 kr), spiller spill, xbox, har quiz, bilijard og annet gøy!

Ta med innegymsko/treningstøy og tøy til å gå med etter treningen. 

Datoer for høsten 2024 kommer i midten av august!

Følg vår instagram-konto: 

Spørsmål? 
Ta kontakt med lokallagsleder Øyvind Ellefsen. 
Mail: OE334@kirken.no
Mobil: 97567449

Tilbake