Velkommen til KRIK TANGVALL


Nå starter vi med et nytt tilbud i Søgne Menighet for 9. klasse og oppover. Det skjer i Tangvallhallen annenhver lørdag fra kl. 19:00 - 23:00. Vi har oppstart lørdag 23. september. 

 

Vi har, etter lang tid med arbeid, endelig fått til et KRIK lag på Tangvall. Dette har, som dere kanskje vet, stor suksess på Langenes for 7. og 8. klasse, og nå åpner vi opp KRIK på Tangvall for litt eldre ungdom. Vi har lenge drømt om å ha noe for ungdom som skjer midt i sentrum av Søgne, og nå blir det endelig realitet.  

En vanlig KRIK kveld består av lek og moro, sport og spill i Tangvall hallen, et ord for kvelden, og så kafe og pizza for 30 kroner på ungdomsdklubben rett ved siden av. Aktiviteter vi gjør i hallen kan være for eks: kanonball, fjær-håndball, stratego, snipp og snapp, rompe-fotball, innebandy-sisten, ultimate-ertepose, padel-tennis, volleyball osv. Dette blir kjempegøy!  

Som sagt, så er dette noe vi har pønsket på lenge, og vi må takke kommunen for mulighet for å bruke hallen, og Søgne Fritidsklubb får lån av klubblokaler. Vi har mye å være takknemlige for, og vi bor heldigvis på et sted som prioriterer aktiviteter for ungdom svært høyt!  

Oppstart for KRIK TANGVALL er 23. september.  

Ønsker du å hjelpe? Vi har bruk for frivillige voksne personer som kan være med som ekstra bemanning disse kveldene. Kort sagt handler dette om trygghet. Vi vil at alle som kommer på KRIK Tangvall skal føle seg trygge og ivaretatt, og at det skal være nok voksne på plass til at man kan håndtere uforutsette hendelser. Oppgavene til disse «vaktene» blir da å være synlige i miljøet, stå ved inngangen og ønske folk velkommen, og gjerne også ta en prat med noen av ungdommene i kafeen.  

Gi en lyd til Vibeke Borøy: 98898935 eller Asbjørn H. Gabrielsen: 41120530 hvis du lurer på noe som helst, eller om du vil være med som voksenvakt. Ta gjerne kontakt.  

DATOER FOR KRIK TANGVALL HØSTEN 2023

23. sept 

7. okt 

21. okt 

4. nov 

18. nov 

2. des 

16. des 

 

Tilbake