Smågruppe-fellesskap!


Vi tror mye godt kan komme ut av å være i en smågruppe-fellesskap der tro og liv deles med hverandre!

Ser du etter et mindre fellesskap å være del av, et sted der tro og liv kan deles med andre?

Søgne menighet har et ønske om at alle som vil være med i et smågruppe-fellesskap får tilbud om dette, enten å være med i en gruppe som allerede er startet, eller ved å starte opp nye grupper når det er mange nok til det.

Ta derfor kontakt med vår smågruppe-koordinator Einar Skarpeid og meld din interesse. Telefon: 414 14 130. E-post einar.skarpeid@gmail.com.

Du kan også kontakte diakon Lene Nilsen Berge eller sokneprest Olav Trømborg. Se kontaktinformasjon her 

Velkommen med i smågruppe-fellesskap! 

Tilbake