Kvinnenes internasjonale bønnedag 1. mars!


Vi samles til bønn sammen med kvinner over hele jorden denne dagen!

1. mars samles kvinner over hele verden for å be sammen. Velkommen du også! 

Kvinner i Søgne og omegn møtes i Kirkestua v/ Søgne hovedkirke klokken 11.00-13.00. Gundstjenste, bønn, sang, kollekt og enkel bevertning.

Tema for årets bønnedag er: "Bær over med hverandre i kjærlighet" (Ef. 4:1-3) og vi samles for å spesielt be for kristne palestinske kvinner.

Årets fokusområde er Palestina. Det ble bestemt allerede i 2017 at Palestina skulle være fokusområde for bønnedagen i 2024. Program er utarbeidet av en økumenisk komite av kristne palestinske kvinner. "World day of prayer" (WDP) ønsker ikke å ta noe side i konflikten i Midt-Østen, men å tilrettelegge for bønn for kristne palestinske kvinners hverdag og liv i et multikulturelt samfunn, og be om fred i et konfliktfylt område. 

Spørsmål? Kontakt diakon Lene Nilsen Berge, 477 01 694/ LB485@kirken.no

Tilbake