Bryllupsworkshop


Torsdag 4. april  kl. 17.00 - 18.00 i Søgne hovedkirke, (Lundeveien 79.).

Kjære kommende brudepar.

Vi ønsker å invitere dere som har avtalt bryllup i Søgne, Greipstad og Finsland nå i sommer til  en times bryllupsworkshop i Søgne hovedkirke (Lundeveien 79)  torsdag 4. april  kl. 17.00. 

¨ Gjennomgang av forskjellige bryllupssalmer, og musikk til inngang og utgang.

¨ Forslag til oppsett av program for vielsen.

¨ Prestens tips og litt om rammer og muligheter.

¨ Kirketjener sier noe om rammer mht. pynting, oppriggingstid og øvelsestid, litt om muligheter og begrensninger i de forskjellige kirkene våre.

Vi legger denne bryllupsworkshopen rett i forkant av «bryllupssesongen» og håper det kan avklare noen av de mange spørsmål som dukker opp når en vielse skal planlegges.  

Velkommen. 

Vennlig hilsen Søgne, Greipstad og Finsland menigheter.

Tilbake