St. Hans-feiring på Torve


Vel møtt til St. Hans-feiring på Torve,

Søgne menighetssenter,

søndag 23. juni kl. 18.00.

Ta med egen GRILLMAT,

kopper og kar,

stol og godt humør.

 

Vi serverer kaffe, saft og kaker.

 

Det er lagt ut ulike leke-aktiviteter som barn og voksne kan benytte seg av.

Det blir ord for kvelden ved Astri Thoresen.

 

Bålet tennes kl. 20.30.

VEL MØTT! 

 

Kontaktperson: Jorunn Bjørkkjær, mob: 98894654

Tilbake