Menighetsklubben


Spesielt tilrettelagt for ungdom og voksne med funksjonshemning.

 

Hva?
En møteplass for oss alle, spesielt tilrettelagt for ungdom og voksne med funksjonshemning. Her er det mye latter og glede. Vi starter gjerne med en sang og andakt, før vi spiser og hygger oss sammen med lek, konkurranser eller musikk.

Basar hver gang! Husk 20,- kr. til lodd.

Menighetsklubben er et samarbeid mellom Søgne og Greipstad menigheter.

Tid og sted?
Greipstad menighetshus. 
En fredag i måneden kl.18-20. 

 

Kontaktperson:

Diakon: Lene Nilsen Berge
Mob: 47 70 16 94 
epost: lene.nilsen.berge@kristiasand.kommune.no

Tilbake