Søgne og Greipstad menighetsklubb


Spesielt tilrettelagt for ungdom og voksne med funksjonshemning.

Hva?
En møteplass for oss alle, spesielt tilrettelagt for ungdom og voksne med funksjonshemning. Her er det mye latter og glede. Kveldene inneholder sang og andakt, vi spiser sammen og hygger oss sammen med lek, konkurranser eller musikk. Vi pleier ofte ha basar så ta gjerne med litt penger til dette. Ellers gratis. 

Menighetsklubben er et samarbeid mellom Søgne og Greipstad menigheter.

Tid og sted?
Greipstad menighetshus. 
Ca en fredag i måneden kl.17.30-19.30. 

Datoer 2024: 

26. januar

01. mars

19. april

31. mai

13. september

25. oktober

6. desember

Kontaktperson:

Diakon: Lene Nilsen Berge
Mob: 477 01 694
epost: LB485@kirken.no

Tilbake