Mer informasjon om konfirmasjon i Søgne Menighet


Du er velkommen til konfirmasjon i kirken uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du lære mer om deg selv og Gud.

 

I konfirmasjonstiden i Søgne menighet får du mulighet til å utforske og lære mer om den kristne tro sammen med vennene dine og noen av oss som jobber her. Vi sitter ikke på alle svarene, men vi kan utforske livet og troen sammen.

Høsten 2021 starer vi med noe nytt. 22.-24. oktober skal vi ha konfirmantweekend i Langenes arbeidskirke. Denne er også åpen for deg som er usikker på om du vil konfirmere deg. Bli med og se! 


Årets høydepunkt er leiren vi drar på i begynnelsen av sommerferien. Pga. korona har vi måtte tenke nytt om leir, så hva det blir i 2022 vet vi ikke, men noe blir det!
Selv om leiren er høydepunktet, så betyr ikke det at resten av konfirmasjonstiden er kjedelig. I løpet av konfirmasjonstiden vil dere få undervisning i mindre grupper, lage deres egen gudstjeneste og være med i menighetens arbeid, som for eksempel trosopplæring og gudstjeneste m.m.


Konfirmasjon er en gammel tradisjon. I Den norske kirke er konfirmasjon en forbønnshandling som bekrefter løftene Gud ga da du ble døpt. Alle 14-åringer inviteres til å delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. I løpet av konfirmasjonstiden bestemmer du selv om du ønsker konfirmasjon. Konfirmasjon er for de døpte. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Konfirmasjonsgudstjenestene er alltid de to siste, fullstendige helgene i august, og alle konfirmasjonsgudstjenester foregår i Søgne Hovedkirke. Dere får selv velge konfirmasjonsdag, så setter vi opp så mange gudstjenester som behøves den dagen. Det må være minimum 8 konfirmanter pr. gudstjeneste.

Tilrettelagt konfirmasjonstid
Alle har rett til en god konfirmasjonstid. Hvis du har behov for tilrettelegging, tar du og familien din kontakt med kateket Live Gjedrem.

Konfirmasjonstiden i Den norske kirke skal være gratis, men leiren koster penger. Hvis du har lyst til å være med på leir, så har vi støtteordninger slik at alle som vil kan bli med.

I april/mai får alle 14-åringer som er medlem i Søgne Menighet tilsendt informasjon i post om påmelding til neste års konfirmasjon. Det som sendes i posten kan du også se her: Konfirmasjon 2022 

Påmeldingen åpner etter påske, og stenger 31. august.

Er du litt sent ute med å melde deg på til konfirmasjon? Kontakt kateket Live Gjedrem på live.lunde.gjedrem@kristiansand.kommune.no eller 97535742.

Konfirmantbilder 2020 (det kommer flere)

Foto: Glenn Ivar Tønnessen